Duurzaam Wijkcontract “Villa’s van Ganshoren”

Wat is een Duurzaam Wijkcontract?

Duurzame Wijkcontracten (DW) zijn actieplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die beperkt zijn in tijd en ruimte.

Ze zijn van toepassing in gebieden met sterke sociale ongelijkheden, waar de leefomgeving verbeterd moet worden en waar weinig sociale organisaties actief zijn.

In het kader van een DW kunnen verschillende soorten acties worden gefinancierd, zoals de herinrichting van de openbare ruimte, de bouw van woningen en lokale voorzieningen, maar ook socio-economische, milieuvriendelijke en participatieve projecten.

Elk DW start met een ontwikkelings- en analysefase van een jaar waarin de projecten worden vastgesteld, gevolgd door een operationele fase. Het hele proces duurt zo’n zeven tot acht jaar.

In elk DW is de de participatie van bewoners, verenigingen, socio-economische en culturele actoren noodzakelijk, vanaf de behoefteanalyse van de wijk tot de uitvoering van de projecten.

Het Duurzaam Wijkcontract “Villa’s van Ganshoren”

De ontwikkelingsfase van het DW ‘Villa’s van Ganshoren’ is in augustus 2022 officieel van start gegaan en eindigt in september 2023. De projecten worden in 2024 opgestart en in 2030 afgerond.

De grenzen van de perimeter zijn: in het noorden de Negen Provincieslaan, in het westen de Vandervekenstraat en in het zuiden het kasteel de Rivieren en de Jacques Wagnergaarde.

De rode lijn duidt de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract “Villa’s van Ganshoren” aan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Ganshoren investeren maar liefst 13.160.000 euro in dit project.

Basisprogramma van het wijkcontract “Villas van Ganshoren”

Het basisprogramma van het wijkcontract Villas de Ganshoren werd opgesteld met de actieve deelname van bewoners, verenigingen en lokale actoren.

Het omvat :

Planning

 • Programma: voor de operationele fase werkt men een jaar aan de uitwerking van het programma. Dat wil zeggen: de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en behoeften.
 • Uitvoering: is gespreid over 50 maanden voor vastgoed-, leefmilieu- en sociaaleconomische operaties en de heraanleg van openbare ruimtes.
 • Implementatie: bij de afronding van de operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

Burgerparticipatie

U kunt op verschillende manieren deelnemen aan het DW:

 • De algemene vergaderingen: om geïnformeerd te worden over de voortgang van het Duurzaam Wijkcontract en om ideeën uit te wisselen.
 • De Wijkcommissies: hier worden beslissingen genomen en men verbindt zich om het DW van het begin tot het einde op te volgen. Iedereen die in de perimeter van het DW woont en geen politiek mandaat uitoefent mag hieraan deelnemen. U kunt zich ter plaatse of per e-mail inschrijven: cqdw@ganshoren.brussels.

Al onze activiteiten worden binnen de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract ‘Villa’s van Ganshoren’ georganiseerd. Andere evenementen die georganiseerd worden door het DW-team om met u in contact te komen.

Wilt u meer informatie over onze volgende activiteiten?

 • Volg het DW ‘Villa’s van Ganshoren’ op  Facebook  en  Instagram.
 • Stuur ons een e-mail op villas.cqdw@ganshoren.brussels.
 • Aarzel niet om ons te contacteren op 02/600.25.03.

Het team zal elke donderdag aanwezig zijn in de Antenne Lisa, gelegen in de Van Overbekelaan 216, 1083 Ganshoren.

PV van de Wijkcommissies

Communicatietools

Facebook- en Instagrampagina

Volg ons op Facebook en Instagram zodat je geen evenementen of informatie mist. Heb je een vraag? Stuur ons een privébericht.

Kleppen van de gemeente en Lojega

Jullie vinden onze posters in de kleppen ivan de gemeente Ganshoren en in de (elektronische) kleppen in de Lojega-torens. Jullie vinden onze affiches ook in de Sporthal, het OCMW, het Maison des Jeunes en de apotheek van Villas.

De Gazet

Het doel van de Gazette is om bewoners en verenigingen te informeren over de inspraakweken en komende evenementen van het Duurzaam Wijkcontract Villas de Ganshoren. Lees ze door op de documenten hieronder te klikken:

Nieuws

Hierbij lanceren we het eerste projectoproep dat betrekking heeft tot het socio-economische luik van het Duurzaam Wijkcontract ‘Villa’s van Ganshoren’.

Deze is van toepassing op vzw’s, stichtingen van openbaar nut , sociale ondernemingen, sociaal makelaars, gemeentediensten en het OCMW Ganshoren.

Wij verzoeken u om uw kandidatuur ten laatste op 22 december voor 12u00 in te dienen.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Documenten :

Bijlagen :

Komende activiteiten

Het duurzame wijkcontract “Villas de Ganshoren” organiseert vanaf 2024, een publieksjury voor projecten om het leven in de wijk te ontwikkelen.

Kom uw mening geven en stem voor projecten met betrekking tot openbare ruimtes, werkgelegenheid en opleiding, de plaats van vrouwen en jonge meisjes, cultuur, steun aan lokale verenigingen, de ontwikkeling van biodiversiteit en openbare netheid, recyclage en afvalverwerking! Er zal een mobiel stembureau worden opgesteld op verschillende gemeentelijke locaties. Houd onze sociale netwerken in de gaten evenals de pagina “Duurzaam wijkcontract” op de gemeentelijke website, om op de hoogte te blijven.

Daarnaast worden er twee samenkomsten gehouden in de Culturele Zaal van de Sporthal telkens van 19.30 tot 21.00 uur:

 • Om uw mening te geven: op 16 januari 2024, in de vorm van een “Spaanse herberg” die voor iedereen toegankelijk is,
 • Om de keuze van de projecten te bekrachtigen: op 20 februari 2024, in de vorm van een vergadering van het wijkcomité (inschrijving verplicht).

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen of opmerkingen heeft.

Buurtantenne
 • Van Overbekelaan 216, 1083 Ganshoren
 • Permanentie: elke donderdag van 9u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.
Volg ons op sociale media

Het team Duurzaam Wijkcontract ‘Villa’s van Ganshoren’