Openbare Werken

 

 

Lopende en toekomstige projecten

Onze prestaties

  • Dienst Openbare Werken

    Keizer Karellaan 140 (2e verdieping) 

Contact via:

  • Philippe LIBERT

    Directeur

    02/464.05.47

De dienst Openbare Werken verzekert vooral de administratieve en technische opvolging van de inrichting van de gemeentelijke wegen, het beheer van de gemeentelijke gebouwen en hun veiligheid, de aankoop van goederen, de coördinatie van de werken uitgevoerd op de wegen (waarvan wegverkeersignalisatie en openbare verlichting), de openbare opdrachten en het plaatsen van signalisatie. Het dagelijkse onderhoud wordt over het algemeen uitgevoerd door de gemeentearbeiders.De werken voor het buitengewoon onderhoud, de renovatie-, herbouw- en uitbreidingswerken maken deel uit van specifieke overheidsopdrachten, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de cel Overheidsopdrachtenin verband met de gebouwendienst.

 

Een problem in de oprenbare ruimtemdelen.

Burgers kunnen schade aan (gemeentelijke en gewestelijke) openbare wegen in Brussel melden via de applicatie Fix My Street of via het online formulier. Het doel van Fix My Street is het kunnen melden van problemen zoals verzakkingen in het wegdek of in het voetpad, schade aan de bekleding, putten in het wegdek, onleesbare signalisatie (verwijderde wegmarkering), schade aan verkeersborden, schade aan verkeerslichten, problemen met de openbare verlichting, schade aan stadsmeubilair, sluikstorten…

 

Hoe een incident te melden ?

 Klik HIER of op de mobiele applicatie voor smartphones.

Meer algemene problemen moeten rechtstreeks gemeld worden bij de dienst Openbare Werken via het online formulierof door contact op te nemenmet het gemeentebestuur (02.465.12.77).

Op het grondgebied van de gemeente Ganshoren, worden volgende wegen door het Gewest beheerd :

Keizer Karellaan – Wereldtentoonstellingslaan – Démosthène Poplimontlaan – Jetteselaan – Eeuwfeestsquare – Jacques Sermonlaan – Broustinlaan – Landsroemlaan – Pantheonlaan – Frans Gasthuislaan – Tunnel Léopold II.

De andere wegen worden door de gemeente beheerd (behalve de Rusatiralaan en de Technologiestraat).

 

FIX MY STREET. Meld zelf problemen aan de openbare weg

Een gat in het wegdek? Zwerfvuil? Straatlicht defect? Met Fix My Street meldt u elk probleem in de Brusselse openbare ruimte aan de juiste persoon. Dat kan met enkele klikken op uw smartphone: foto nemen, de juiste plaats aanduiden en hop, de melding is geplaatst. De app geeft het automatisch door een de juiste diensten (Gewest, gemeente of andere) en u kan het blijven volgen.

https://fixmystreet.brussels/