Socio-professionele integratie

Tewerkstelling van personen die van een leefloon genieten. Samenwerking met privé-werkgevers met de bedoeling de betrokkenen opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt.