Leefmilieu

C.E.B.O.- LEEFMILIEU BRUSSEL-WEST V.Z.W.

De C.E.B.O.is een v.z.w.die activiteiten organiseert zoals begeleide uitstappen naar natuur-reservaten, initiatiecursus natuurwetenschappen, themawandelingen ..

BRUCODEX

Brucodex biedt u toegang tot de stedenbouwkundige en milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook tot de rechtspraak van de Belgische en Europese hoge gerechtshoven in deze materies.

 

HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER (B.I.M.)

Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Personen die één of andere installatie willen plaatsen die hinderlijk zou kunnen zijn voor hun buren, hetzij door lawaai, damp, ontploffingsg vaar of brand, moeten de toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen of aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.). U kan hiervoor contact opnemen met de dienst leefmilieu die U zal wegewijzen in het verder verloop van dit dossier. Deze aanvragen zijn onderworpen aan het afleveren van een Milieuvergunning. Voor en stookolieketel van minder dan 10.000 liter voor centrale verwarming is er geen toelating nodig.

U kan contact opnemen met het B.I.M.aan het informatieloket van de Sint-Gorikshallen: