Preventie

De Preventiedienst draagt eerst en vooral bij tot een betere leefkwaliteit voor alle burgers in de straten, parken en openbare ruimtes. De dienst luistert, informeert en begeleidt u naar gespecialiseerde diensten met wie hij nauw samenwerkt: gemeentelijke dienst, sociale diensten, milieudienst, politie.

De dienst biedt een brede waaier aan diensten: De schoolbemiddeling  en taakschool “Eurêka” De schoolbemiddelingsdienst is er voor het bestrijden van schoolverzuim en werkt met alle actoren uit de sociale omgeving van de leerlingen: ouders, opvoeders, leerkrachten, … De dienst begeleidt onder andere studenten die op zoek zijn naar een school, spijbelaars en voortijdige schoolverlaters. Bovendien, is de dienst verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van de jongeren van de taakschool “Eureka”.

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

De conflictbemiddeling

De taak van de bemiddelaar bestaat erin het respect en de leefbaarheid tussen buren te bevorderen door middel van dialogen en het beheersen van de spanningen die het welzijn van de buurt zou kunnen aantasten. Hij informeert en begeleidt het publiek naar de gespecialiseerd sociale dienst.

De straathoekwerkers

De straathoekwerkers bestrijden de sociale uitsluiting. Hun eerstelijnswerk komt overeen met aanwezigheid op straat, op plaatsen van bijeenkomsten, maar ook bij lokale structuren en verenigingen.

De gemeenschapswachten

De dienst gemeenschapswachten bestaat gemeenschapswachten-vaststellers en gemeenschapswachten, herkenbaar aan hun paarse uniform. Ze versterken het veiligheidsgevoel van de burger door voortdurend contact te houden met de bevolking. De gemeenschapswachten-vaststellers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van administratieve boetes in geval van overtredingen van het Algemeen Politiereglement.

De diefstalpreventieadviseur is een gemeentelijke ambtenaar gespecialiseerd in technopreventie die zich richt op het voorkomen van inbraken in woningen. Hij komt gratis bij U thuis langs en geeft advies op maat over uw behoeften om uw woning te beveiligen

Voorkom dat dit bij jou gebeurt en contacteer uw diefstalpreventieadviseur 02/424.02.22 of preventie1083@ganshoren.brussels