Stedenbouw

Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen

De dienst Stedenbouw houdt zich hoofdzakelijk bezig met het voorbereiden en de herziening van het BBP (Bijzonder BestemmingsPlan van aanleg), het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, de toelating voor het plaatsen van uithangborden en lichtreclames, enz.

Stedenbouwkundige vergunning

Niemand mag zonder voorafgaande vergunning bouwen, gebruikmaken van een terrein voor het plaatsen van één of meerdere vaste installaties, afbreken, opnieuw opbouwen, aanpassingen aanbrengen (binnen of buiten) aan een bestaand gebouw, behalve onderhoudswerken. De oprichting van barakken, chalets, hokjes, enz. is verboden. Voor het vellen van bomen is eveneens een aanvraag nodig.

Voor bepaalde wijken bestaan er Bijzonder Bestemmingsplannen of verkavelingsvergunningen.

Elke inwoner die meer informatie wenst te verkrijgen, kan deze plannen inkijken bij de dienst Stedenbouw.

Op de kaart ziet u de lopende stedenbouwkundige vergunningen voor Ganshoren.


Plaatsing van een container of een stelling

Wenst u een container of een stelling te plaatsten?
Kom ter plaatse op de dienst Stedenbouw, minstens 48 uur op voorhand, tussen 08.30 en 11.45.
Contact : 02/464.05.44

Opgelet: de reservatie van panelen voor het parkeerverbod dient te gebeuren op de dienst Bevolking

 • Christophe DE WANNEMAEKER

  Diensthoofd

  Keizer Karellaan 140 (2de verdieping)
  02/464.05.31/43/44
  atro@ganshoren.irisnet.be

  Permanentie: 
  van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 11.45 en op afspraak.
  De dienst werkt elke dinsdag- en donderdagnamiddag met gesloten deuren.