Dienst Vreemdelingen

  Keizer Karellaan 140, 1083 Ganshoren

  02/464.05.62 (maandag tot vrijdag van 08:30 tot 12 uur en 13:30 tot 15 uur)

  vreemdelingen@ganshoren.brussels

Uurooster

*De vreemdelingendienst behoudt zich het recht voor om de verdeling van de tickets stop te zetten wanneer het aantal aanwezigen groot is (laatste ticket verdeeld om 11.30 uur).

! AANDACHT !

De procedures voor “Eerste inschrijving van een EU- en niet-EU-burger/ aanvraag tot gezinshereniging of verklaring van aankomst” gebeuren uitsluitend op afspraak.

Procedures

De dienst Vreemdelingen houdt zich bezig met de volgende procedures :

  • Adreswijziging, bestelling en afgifte van verblijfstitels en administratieve documenten, legalisatie, conformiteitskopie, toestemming van de ouders, …(enz.) voor buitenlandse burgers die in het bezit zijn van een A, B, E.U, F, H kaart, een attest van immatriculatie of een bewijs van ontvangst artikel 9 bis
  • Eerste inschrijving van vreemdelingen op Belgisch grondgebied (EU en niet-EU)
  • Aanvragen en inschrijving op basis van gezinshereniging (artikel 10 – 10 bis/ artikel 40 bis en ter/ artikel 47/1)
  • Procedure bij de Dienst vreemdelingenzaken via artikel 9 bis en 9 ter van de wet van 15.12.1980.
  • Inschrijving van personen die om internationale bescherming aanvragen (asiel)
  • Tenlasteneming voor toeristen (bijlage 3 bis) of studenten (bijlage 32)
  • Afgifte van kaarten voor buitenlandse kinderen jonger dan 12 jaar.
  • enz.

De dienst contacteren

Bereikbaar per telefoon elke dag van 08:30 tot 11:45 uur en van 13:30 tot 15:00 uur.