Financiën

De dienst Financiën

De belangrijkste taak van de dienst Financiën bestaat uit het opstellen van de gemeentelijke begroting en haar wijzigingen volgens de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeenteraad. De dienst is ook verantwoordelijk voor het economaat, het inkohieren van belastingen, de subsidies aan verenigingen,…

De dienst Gemeentekas

De dienst Gemeentekas is belast met de invordering van de ontvangsten ( belastingen, retributies, toelagen, huurgelden, … ), met de aanwending en de aanrekening van de uitgaven, met de controle op de regelmatigheid en de wettelijkheid van de uitgaven. Jaarlijks maakt deze dienst de gemeenterekeningen en de daarbij horende verslagen op.

Loket: Elkeen die een betaling moet uitvoeren ten gunste van het gemeentebestuur, kan die cash of per Bancontact aan het loket uitvoeren. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30

  • Caroline Thyssens

    Dienstverantwoordelijke

    Keizer Karellaan 140 (2de verdieping) 02/464.05.50/51/52/53/54 – 02/563.46.01 cthyssens@ganshoren.brussels

Belastingaangifte – Herinnering van de indieningstermijnen en hulp bij het invullen

Belastingsreglementen, retributiereglementen en belastingen

Volg deze link.

Reglement voor het toekennen van gemeentelijke toelagen aan verenigingen

Aanvraagformulier gemeentelijke toelage 2024