Sport

VZW ‘SPORT CULTUUR EN VRIJE TIJD GANSHOREN’

De bedoeling van deze gemeentelijke VZW is het promoten van : sportbeoefening, culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding; de harmonieuze samenleving onder de inwoners van Ganshoren aanmoedigen alsook het voorkomen van het onveiligheidsgevoel en dit via aandacht, dialoog en bemiddeling. De VZW is verbonden met het gemeentebestuur door overeenkomsten goedgekeurd door de Gemeenteraad. De Beheerraad is samengesteld uit de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.

SPORTHAL

De sportdienst heeft een eigen site met informatie over de verschillende sportmogelijkheden (sportclubs, sportinfrastructuren, sportstages enz.) in uw gemeente: http://www.ganshorensport.be

Openingsuren van het secretariaat gedurende het schooljaar:
Maandag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Openingsuren van het secretariaat gedurende de vakanties:
Maandag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Gesloten tijdens de maand juli.
In augustus, open van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Openingsuren van de sportzalen:
Van maandag tot zaterdag van 08.00 tot 23.00 uur.
Zondag van 08.00 tot 21.00 uur.
Gesloten tijdens de maand juli en op feestdagen.

Twee nieuwe padelterreinen

Na goedkeuring door de gemeenteraad op 25/03/2021 van de overeenkomst tussen de gemeente Ganshoren en de Royal Charles-Quint Tennis Club, krijgen de inwoners van de gemeente vanaf 1 april 2021 een korting van 20% op de huur van een terrein of op een jaarabonnement.