Sport

VZW ‘SPORT CULTUUR EN VRIJE TIJD GANSHOREN’

De bedoeling van deze gemeentelijke VZW is het promoten van : sportbeoefening, culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding; de harmonieuze samenleving onder de inwoners van Ganshoren aanmoedigen alsook het voorkomen van het onveiligheidsgevoel en dit via aandacht, dialoog en bemiddeling. De VZW is verbonden met het gemeentebestuur door overeenkomsten goedgekeurd door de Gemeenteraad. De Beheerraad is samengesteld uit de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.

SPORTHAL

De sportdienst heeft een eigen site met informatie over de verschillende sportmogelijkheden (sportclubs, sportinfrastructuren, sportstages enz.) in uw gemeente: http://www.ganshorensport.be Openingsuren van het secretariaat: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00. Woensdag van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 19.00. Gesloten tijdens de maand juli. In augustus, van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 14.00. Openingsuren van de sportzalen: van maandag tot zaterdag van 08.00 tot 23.00. Zondag van 08.00 tot 21.00. Gesloten tijdens de maand juli en op feestdagen.

ZWEMBAD

Raadpleeg de openingsuren en de tarieven op de website van Ganshoren Sport.

  • Zwembad

    Koningin Fabiolaplein 10 02/427.19.36

Klik hier voor alle sportinfrastructuren