Leefmilieu

De dienst beheert het afleveren van milieuvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor de organisatie van de ”volkstuintjes”, die ter beschikking zijn van de bevolking.

 

 • Christophe DE WANNEMAEKER

  Architect Directeur

  Keizer Karellaan 140 – 2de verdieping
  02/464.05.31-44-45
  atro@ganshoren.brussels

 • De dienst

  02/464.05.45
  Permanentie : maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45
  De dienst werkt elke dinsdag- en donderdagnamiddag met gesloten deuren.

  Uurooster

Heeft u een kat ? Dan moet die worden geïdentificeerd en geregistreerd!

Voortaan, vanaf 1 november 2017, moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw kat worden geïdentificeerd en geregistreerd vooraleer zij de leeftijd van 12 weken heeft bereikt. Dankzij deze maatregel kunnen weggelopen katten makkelijker worden teruggevonden en kunnen we vermijden dat wanneer ze in een asiel terechtkomen door plaatsgebrek zouden moeten worden geëuthanaseerd. Om de strijd aan te binden met de problematische verspreiding van katten moeten alle katten ook worden gesteriliseerd vanaf 2018.

Hoe uw kat identificeren ?

De identificatie gebeurt door de dierenarts die onder de huid in de nek van de kat een chip met een identificatienummer inbrengt.

Hoe uw kat registreren ?

Als de chip is ingeplant, codeert de dierenarts, onder het identificatienummer van uw kat, uw gegevens en de informatie over de kat in CatID, de Belgische gegevensbank voor de identificatie en registratie van katten.  De dierenarts overhandigt u vervolgens het attest van de registratie.

Hoe wijzigt u de geregistreerde gegevens ?

Als u verhuist, als u uw kat wegschenkt, als die wegloopt, gestolen wordt of overlijdt moet u de registratiegegevens in CatID in functie hiervan wijzigen. Ofwel doet u dat zelf door met het identificatienummer van uw kat en uw elektronische identiteitskaart in te loggen op de website www.catid.be. Ofwel vraagt u uw dierenarts dat tijdens een consultatie te doen.

 

Volkstuintjes

De dienst is eveneens verantwoordelijk voor de organisatie van de ‘volkstuintjes’, die ter beschikking zijn van de bevolking.

Lees hier het gemeentelijk reglement voor de volkstuintjes.

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Inlichtingen: 02/464.05.43

 

Ganshoren à la carte

De brochure “Ganshoren à la carte” stelt u wandelingen voor, op ontdekkingstocht van het patrimonium van de gemeente. U kunt de brochure hier downloaden of uw exemplaar aan het Onthaal van het Gemeentehuis komen afhalen.

 

Energie

De Energuide-website beantwordt al uw vragen over energie in Brussel.

ENERGIEBESPARING, GRATIS GELEVERD BIJ U THUIS!

HET ENERGIEPACK

Een professionele en gratis dienst om energiebesparende maatregelen te nemen

Info:

Pack_Energie_NL

Soutien_Investissement_info_NL

 

Sibelga:

Wat moet ik doen als de stroom uitvalt?

Zit je huis of buurt ineens zonder stroom? Merkt u schommelingen in de stroomvoorziening op: lichten flikkeren of de intensiteit van het licht neemt af?
Een algemene stroomstoring

Tijdens een storm zullen de teams van Sibelga zich mobiliseren om u te helpen. Ze zetten alle nodige middelen in om de elektriciteit zo snel mogelijk te herstellen. In dit geval gaat het om een algemene stroomonderbreking als gevolg van een anomalie op het net. U kunt contact opnemen met Sibelga (de net- en distributiebeheerder) op 02 274 40 66. Bij een stroomonderbreking na een verhuizing is het raadzaam om de energieleverancier te vinden die het meest geschikt is voor uw woon- of bedrijfsprofiel.

Goede noot: Vooraleer Sibelga Bellen
Als blijkt dat het probleem alleen in uw huis ligt, of in de hele straat.
Controleer bij een stroomstoring in uw huis of uw stroomonderbreker of andere zekeringen niet gewoon weer moeten worden ingeschakeld (de knop moet naar boven wijzen).

https://www.sibelga.be/nl/

https://callmepower.be/nl/brussels-hoofdstedelijk-gewest/ganshoren

 

 

De collectieve compost van Sippelberg

Historisch gezien de eerste samenwerking van burgers met de gemeente. De collectieve compost van Sippelberg brengt een twintigtal gezinnen samen die hun organisch afval omzetten in compost. Wil je je bij hen aansluiten?

Meer info: leefmilieu@ganshoren.brussels

Onder de tegels zitten … bijen! Help ons om hun “dorpen” te lokaliseren!

Brussel herbergt meer dan 190 bijensoorten en de meest bekende is ongetwijfeld de honingbij die in de bijenkorven leeft en honing produceert. De meeste bijensoorten zijn evenwel solitaire bijen (waaronder die in de insectenhotels) en leven in gevarieerde schuilplaatsen zoals holle stammen, taluds, spleten in de muur en zelfs tussen de tegels van de voetpaden! Ze kunnen soms hun individuele nesten verenigen in “bijendorpen” die afhankelijk van de soort gedurende enkele weken, in de lente of in de zomer actief zijn.

Om ze beter te leren kennen en ze te beschermen ontstond in 2019, op initiatief van Leefmilieu Brussel, het project “StreetBees”. Dit project heeft als doel de stad ecologisch gastvrijer te maken via een reeks van aanbevelingen voor de (her)aanleg van voetpaden en wegbekledingen om solitaire bijen een plaatsje te bieden tussen de straatstenen.

Daarom zijn we op zoek naar de bijennesten in Brussel en stellen we u voor deel te nemen aan de telling ervan. De bijen die er nestelen zijn niet agressief. U hoeft zich dus niet ongerust te maken over hun aanwezigheid in uw buurt.

Hoe kunt u ze herkennen?

De nesten zijn herkenbaar aan de kleine hoopjes zand tussen de tegels van de voetpaden.  Ze hebben gewoonlijk een cilindervormige opening in het midden.

NB : Opgepast dat u ze niet verwart met de ingang van een mierennest, dat een minder duidelijke opening heeft en waar in de omgeving mieren actief zijn. Aarzel niet om ons een foto van het zandhoopje te bezorgen indien u twijfelt.

Wat moet u doen?

Vul het formulier in.

Reminder:

 • Solitaire bijen zijn ongevaarlijk. Gelieve de ingang van het nest evenwel niet af te sluiten of aan te raken om ze niet te storen of in te sluiten.
 • Wees voorzichtig voor automobilisten. Breng uzelf niet in gevaar!

https://leefmilieu.brussels/news/onder-de-tegels-zitten-bijen-help-ons-om-hun-dorpen-te-lokaliseren

Vragenlijst StreetBees