Huisvesting voor bejaarden

Bejaarden met een beperkt inkomen kunnen zich wenden tot het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor opname in een bejaardentehuis. Het Centrum komt gedeeltelijk of volledig tussen in de verblijfskosten.

 

HOME HEYDEKEN

home heyrdekens

Home Heydeken is een bejaardentehuis, beheerd door het O.C.M.W. van Ganshoren.

In het totaal zijn er 152 bedden: 97 voor bewoners die nog vrij zelfstandig zijn (ROB) en 55 voor zorgbehoevende bejaarden (RVT – rust en verzorgingstehuis).

Bejarden die niet over voldoende inkomen beschikken om de verblijfskosten in een rustoord te betalen kunnen beroep doen op het O.C.M.W.

 

SERVICEFLATS “PAUL FONTAINE”

residence paul fontaine

Twintig appartementen voor valide bejaarden (alleenstaanden of echtparen), uitgerust met een noodoproepsysteem dat verbonden is met het bejaardentehuis, zodat zij steeds de mogelijkheid hebben hulp op te roepen mocht dit nodig zijn.