Human Resources

De personeelsdienst is o.a. belast met de aanwerving en het beheer van het gemeentelijk personeel, alsook het opstellen van reglementen en procedures die op de personeelsleden van toepassing zijn.

  • Human Resources

    Keizerkarellaan 140
    1083 Ganshoren

Spontane sollicitaties

De personen die hun kandidatuur spontaan willen indienen bij het bestuur kunnen hun CV en motivatiebrief opsturen per post of per e-mail: recrutement.aanwerving@ganshoren.brussels

De spontane sollicitaties worden gedurende 6 maanden bewaard. Na deze periode kan u uw kandidatuur hernieuwen door deze terug op te sturen.

Stages

De personen die stage willen lopen moeten hun CV, motivatie én stageformulier opsturen per post of via e-mail hrm@ganshoren.brussels

De gemeente Ganshoren maakt een selectie van kandidaten op basis van hun competenties én maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

IDPB

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming voor de werknemers (I.D.P.B.) is een dienst die wettelijk gezien afhangt van de autoriteiten (Burgemeester – College – Gemeentesecretaris), maar nauw samenwerkt met de personeelsdienst.

  • Preventieadviseur

    SIPP