Human Resources

De personeelsdienst is o.a. belast met de aanwerving en het beheer van het gemeentelijk personeel, alsook het opstellen van reglementen en procedures die op de personeelsleden van toepassing zijn.

  • Human Resources

    Keizerkarellaan 140
    1083 Ganshoren

U wenst

Uw kandidatuur te stellen voor een vacature:

https://jobs.ganshoren.be/nl/index.aspx

Spontaan te solliciteren, een stageplaats aan te vragen of uw kandidatuur te stellen voor een studentenjob:

https://jobs.ganshoren.be/nl/self-application.aspx

 

De gemeente Ganshoren maakt een selectie van kandidaten op basis van hun competenties én maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

IDPB

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming voor de werknemers (I.D.P.B.) is een dienst die wettelijk gezien afhangt van de autoriteiten (Burgemeester – College – Gemeentesecretaris), maar nauw samenwerkt met de personeelsdienst.

  • Preventieadviseur

    IDPB