Mobiliteit

1. Verhuizing – Technische diensten (plaatsen van parkeerverbodsborden)

Mail: verkeersborden@ganshoren.brussels

Tel : 02 436 68 02

Openingstijden: ma t/m vr 8:30 – 11:45 (donderdag 13:30 – 15:00)

Aanvragen moeten ten minste 10 werkdagen van tevoren worden ingediend (noodgevallen: 5 werkdagen, met toeslag).

Elke bezetting van de openbare weg (lift, gondel, steiger, container, werftoilet, opslag) moet worden aangegeven bij de gemeente (zie punt 2).

Gemeentelijk reglement: downloaden

2. Tijdelijke bezetting van de openbare weg (lift, liftgondel, steiger, container, toilet op de bouwplaats, opslag, enz.)

Mail: ovbd@ganshoren.brussels

Tel : 02 436 68 02

Openingstijden: ma t/m vr 8:30 – 11:45 uur (donderdag 13:30 – 15:00 uur)

Aanvragen voor toestemming om de weg te gebruiken voor diverse werkzaamheden moeten ten minste 10 werkdagen van tevoren worden ingediend. Voor aanvragen om de rijbaan te bezetten met een impact op het verkeer (voetgangers, fietsers en/of voertuigen) en/of voor meer dan 30 opeenvolgende dagen, gelieve de aanvraag 30 dagen op voorhand in te dienen).

Voor aanvragen van parkeerverbodsborden (zie punt 1)

Gemeentelijk reglement: downloaden

3. Premie

Premie voor de aankop van een nieuwe elektrische fiets: aanvrag formulier
Premie voor de aankop van een nieuwe bakfiets: aanvrag formulier
Reglement

4. Dropzones

Parkeerverbod buiten de daartoe voorziene zones

Gedaan met steps op de stoepen! Vanaf 1 januari 2024 zullen gebruikers hun rit/huur niet langer kunnen “stopzetten” buiten een specifieke zone, de zogenaamde dropzones aangeduid op de wegen. De Gemeente heeft 46 dropzones op gemeentelijke wegen geïnstalleerd en Brussel Mobiliteit heeft 12 dropzones op gewestelijke wegen geïnstalleerd (zie kaart here onder).

Automatische snelheidsbeperking

De maximumsnelheid van deelsteps is automatisch beperkt tot 20 km/u op het hele grondgebied van de Gemeente (en van het Gewest) en tot 8 km/u in voetgangerszones en groene zones (zie kaart here onder).

5. Parkeren

Informatie kan worden verkregen bij de klantendienst van parking.brussels:

Reglement

6. Gemeentelijke Mobiliteitsplan en andere plannen

Presentatie van de diagnose en de strategische doelstellingen

Dienst Mobiliteit
Keizer Karellaan 140 (2e verdieping)
02/563.46.04 – 02/464.05.49
mobil@ganshoren.brussels