Noord-Zuid Solidariteit

Ganshoren is met Rusatira verzusterd, een landelijke gemeente in Zuid-Rwanda, hedendaags sectoren Rusatira en Kinazi.

Deze samenwerking neemt de vorm van een steun voor het onderwijs van arme en wees-kinderen, kleine projecten voor scholen en gezondheid, projecten tegen armoede met hulp van 11.11.11, uitwisseling van e-mails en brieven, en – soms – bezoeken van studenten.

Hier gaan de acties voor 2023.

Kleine projecten: regenwatertanks voor scholen + dakplaten en timmerwerk voor 3 daklozenhuizen + bijdragen voor de mutualiteit van arme gezinnen

Studiesponsoring voor het hoger secundaire onderwijs (met internaten) voor 22 arme weesstudenten + middagmaal voor 96 arme scholieren in het middelbare onderwijs (“school feeding”)

Gezondheidsproject “MAMAs” voor de opvolging van ondervoede baby’s (10x meer dan in België), vooral voor tweelingen (vaak kwetsbaar), inclusief hulp voor het telen van sorghum en soja om tofu te maken.

Steun aan het REPES-project tegen armoede via 11.11.11 Actie (DGD + ZOA-ADA + Aprojumap + 4 jumelages)

Zadenbank in de gemeentelijke silo (project van 1981 van Guy Demanet)

Opleiding voor het aanleggen van moestuinen (sector Kinazi)

 

Flyer met de voorstelling van de jumelage Ganshoren-Rusatira

Flyer wandelweg van de Noord-Zuidsolidariteit

Flyer voor de steun aan weesstudenten

Nieuws van het Jumelagecomité

Het Jumelagecomité Ganshoren-Rusatira publiceert een maandblad met nieuws over de projecten in Rwanda (in het Fr.)

Beelden van de viering voor 40-jaar Jumelage (2012)

Laatste maandblad

Het Jumelagecomité stelt zijn activiteiten voor op de website www.ganshoren-rusatira.be Deze vzw vergadert maandelijks en verwelkomt iedereen die zich wenst in te zetten voor de organisatie van activiteiten in het kader van deze verzustering.

  • Gilles Labeeuw

    Contact

    02/427.68.53