Aanwervingen, bevorderingen of vervangingen voor betrekkingen

Om actieve vacatures te bekijken, klik hier: Vacatures

2022

Aanwervingen

FUNCTIE

NIVEAU

DIENST

STATUS

Jurist A Algemene zaken AFGEZEGD
Administratief assistent C Secretariaat AFGESLOTEN
Hulparbeider E Kinderdagverblijf AFGESLOTEN
Technisch adjunct – tuinier D Aanplantingen AFGESLOTEN
Coördinator van de terreinmedewerkers B Preventie AFGESLOTEN
Administratief secretaris B Human Resources AFGESLOTEN
Administratief assistent (preventie diefstal) C Preventie AFGEZEGD
Projectleider A Preventie AFGESLOTEN
Preventieadviseur B IDPB AFGESLOTEN
EPB agent A Ruimtelijke ordening IN UITVOERING
Gemeenschapswacht D Preventie AFGESLOTEN
Preventiefunctionaris A Preventie AFGESLOTEN
Geschil jurist A Algemene zaken AFGEZEGD
Coördinator van de terreinmedewerkers B Preventie AFGEZEGD
Hulparbeider – straatveger E Openbare netheid AFGEZEGD
Administratief assistent C Aanwervingsreserve IN UITVOERING
Bestuurssecretaris A Overheidsopdrachten AFGESLOTEN
Adjunct adviseur A4 Algemene zaken IN UITVOERING
Projectmanager A Ruimtelijke ordening AFGESLOTEN
Mededeling coördinator A Ruimtelijke ordening AFGESLOTEN
Gemeenschapswacht D Preventie IN UITVOERING
Hulparbeider – straatveger E Openbare netheid IN UITVOERING
Kinderverzorger·ster C Kinderdagverblijf AFGESLOTEN
Arbeider – schilder D Algemene werken IN UITVOERING
Arbeider – openbare straatwegen D Algemene werken IN UITVOERING

Definitieve bevorderingen

16.06.2022

  • administratief adjunct (D) tot administratief assistent (C)

2021

Aanwervingen

FUNCTIE NIVEAU DIENST STATUS
Hulparbeider – schoonmaak E Kinderdagverblijf AFGESLOTEN
Schilder D Openbare werken AFGESLOTEN
Tuinier C Aanplantingen AFGESLOTEN
Inspecteur der werken A Openbare werken AFGESLOTEN
Coördinator ATL B AFGESLOTEN
Administratief assistent C Stadsanimaties AFGESLOTEN
Coördinator van de preventieteams B Preventie AFGESLOTEN
Administratief assistent C School « Les Bruyères » AFGESLOTEN
Administratief assistent C Gemeentekas AFGESLOTEN
Administratief assistent C Peuterzorg – Onderwijs AFGESLOTEN
Vaststellende ambtenaar C Administratieve sancties AFGESLOTEN
Projectleider A Preventie AFGESLOTEN
Coördinator van de technische diensten A Milieudienst AFGESLOTEN
Logopedist A Scholen AFGESLOTEN
Gemeenschapswacht D Preventie AFGESLOTEN
Administratief adjunct D Burgerlijke Stand AFGESLOTEN
Metselaar D Algemene werken AFGESLOTEN
Administratief adjunct D Derde leeftijd AFGESLOTEN
Beheerder EPB-dossiers A Ruimtelijke ordening AFGESLOTEN
Administratief assistent C Openbare werken AFGESLOTEN
Administratief secretaris B Secretariaat AFGESLOTEN
Timmerman D-E Algemene werken AFGESLOTEN
Gemeenschapswacht D Preventie AFGESLOTEN
Interne evaluator A Preventie AFGESLOTEN

Definitieve bevorderingen

09.09.2021

  • Technisch adjunct (D) tot teamleider technisch adjunct (D4) – Kerkhof
  • Technisch adjunct (D) tot teamleider technisch adjunct (D4) – Openbare netheid
  • Technisch adjunct (D) tot teamleider technisch adjunct (D4) – Cel Garage