Agenda 21

Website Agenda 21

Wat is agenda 21?

Agenda 21 is een actieprogramma dat door een bepaalde entiteit wordt gerealiseerd om in de 21ste eeuw werk te maken van duurzame ontwikkeling op haar territorium. 

De Agenda 21 van de gemeente Ganshoren is dus een verzameling van alle acties om de duurzame ontwikkeling in Ganshoren te versterken. 

Waarom?

Agenda 21 laat toe oplossingen te zoeken voor planetaire vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, sociale ongelijkheden, de bescherming van de natuurlijke bronnen of de biodiversiteit.

De Agenda 21 van de gemeente Ganshoren richt zich op uiteenlopende thema’s: afvalbeheer, mobiliteit, energie, groene zones, cultuur, gezondheid… en laat toe te voorzien in de behoeften van de gemeente in die verschillende gebieden. 

Hoe dan?

Luisteren naar en in dialoog treden met de bevolking en alle lokale spelers is de kern van Agenda 21. De gemeente Ganshoren hoopt op die manier een actieprogramma uit te werken waarin samen met de inwoners van de gemeente de doelstellingen en de middelen worden vastgelegd.

Actualiteiten

Een project voor meer natuur in Ganshoren. Wij willen graag weten wat u hiervan vindt!

De Agenda 21 van de gemeente begon haar participatiefase in september 2018. Groot succes voor deze première. 

Facebook

Brusselse Waterdagen 2021

De gemeente Ganshoren neemt deel aan de Brusselse Waterdagen, maar in een versie die is aangepast aan de sanitaire situatie. Als zodanig biedt het jullie een bewegwijzerde wandeling die u kunnen volgen.
Vanuit het moeras van Ganshoren wandelen we via bakens door de ontwikkelingen die Natuurpunt in Vlaanderen heeft gebouwd aan het Kerremans Bos en vervolgens langs het stormbekken/industriële zone van Nestor Martin. We gaan dan verder langs de Molenbeek in het moerasgebied van Ganshoren tot aan de Sijsesvijver, het laatste blauwe netwerk in het watersysteem van Ganshoren, die in de komende jaren zal worden opgewaardeerd.
Inlichtingen:
Gezien de gezondheidscontext, worden jullie voorgesteld de wandeling uit te voeren aan de hand van een kaart en videocapsules.
Op initiatief van mevrouw Sabrina BARAKA, schepen van Leefmilieu, en mevrouw Magali CORNELISSEN, schepen van Agenda 21. Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen.
CAPSULE – Introduction/Introductie.mp4 : https://youtu.be/7FHyrGl3PsA
CAPSULE Le Marais de Ganshoren/moeras van Ganshoren: https://youtu.be/1ApfPNnmEKA
CAPSULE Boomgaard/Verger : https://youtu.be/TgB58ZwoGpE
CAPSULE Vallon du Molenbeek/Molenbeekdal : https://youtu.be/_g-vm8vZams
CAPSULE Etangs des Tarins/Sijsjesvijver : https://youtu.be/Jr1i_OvLTX0
CAPSULE Ici Commence la mer/Hier begint de zee : https://youtu.be/DJ6Js_XZKMM