Agenda 21

Wat is agenda 21?

Agenda 21 is een actieprogramma dat door een bepaalde entiteit wordt gerealiseerd om in de 21ste eeuw werk te maken van duurzame ontwikkeling op haar territorium. 

De Agenda 21 van de gemeente Ganshoren is dus een verzameling van alle acties om de duurzame ontwikkeling in Ganshoren te versterken. 

Waarom?

Agenda 21 laat toe oplossingen te zoeken voor planetaire vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, sociale ongelijkheden, de bescherming van de natuurlijke bronnen of de biodiversiteit.

De Agenda 21 van de gemeente Ganshoren richt zich op uiteenlopende thema’s: afvalbeheer, mobiliteit, energie, groene zones, cultuur, gezondheid… en laat toe te voorzien in de behoeften van de gemeente in die verschillende gebieden. 

Hoe dan?

Luisteren naar en in dialoog treden met de bevolking en alle lokale spelers is de kern van Agenda 21. De gemeente Ganshoren hoopt op die manier een actieprogramma uit te werken waarin samen met de inwoners van de gemeente de doelstellingen en de middelen worden vastgelegd.

Actualiteiten

De Agenda 21 van de gemeente begon haar participatiefase in september 2018. Groot succes voor deze première. 

We treffen elkaar opnieuw op woensdag 28 november van 18u30 tot 21u00 voor de verdere verdieping van de verschillende uitdagingen.
Natuurlijk, alle Ganshorenaren zijn welcom. Afspraak : refter van de gemeente (de Villegaslaan 21-23)

Facebook