Politiek

Beheer van de gemeente

  • Het College van Burgemeester en Schepenen
  • De Gemeenteraad
  • De Gemeentesecretaris
  • De Gemeenteontvanger

Officiële publicaties

De Nieuwe Gemeentewet verplicht elke gemeente om bepaalde officiële documenten te publiceren (Gemeenteraden, interventies van Gemeenteraadsleden…), dit teneinde de burgers over haar functionering te informeren.

Klik HIER om die informatie te lezen.