Leefloon

De wet voorziet een minimum aan bestaansmiddelen. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex.