De dienst Sociale Zaken

De dienst Sociale Zaken

De dienst staat ter beschikking van de bevolking om hen onder meer te begeleiden in verschillende administratieve procedures en hen indien nodig naar meer gespecialiseerde diensten door te verwijzen, zoals bijvoorbeeld het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, de dienst Gezins- en Bejaardenhulp,… De Sociale dienst verleent eveneens ondersteuning bij de verschillende administratieve aanvragen, onder andere bij de procedure voor erkenning van een handicap. Hier kan U ook terecht voor Taxicheques (onder bepaalde voorwaarden, waaronder WIGWstatuut) toegekend aan personen met een handicap, erkend door de FOD sociale Zekerheid voor 66% of meer (t.t.z. minstens 7 punten) en aan 75 plussers.

Taken van de dienst

  • Controle van babies vaccinatie
  • Aanvraag van eretekens
  • Water, gas, elektriciteit (Korting)

  Maatschappelijk werkster van de gemeente

Tel.: 02/600.25.93

Permanentie: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8u30 tot 11u00.

  • Aanvraag en opvolging uitkeringen voor gehandicapten
  • Taxi-cheques
  • Aanvraag en opvolging van rust- en overlevingspensioenen op afspraak (gelieve uw identiteitskaart + pincode mee te brengen  en van een eventueel document afgeleverd door de pensioenkas).
  • Aanvraag tot Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) op afspraak (gelieve uw identiteitskaart + pincode mee te brengen  en van een eventueel document afgeleverd door de pensioenkas).

GEZINSHELPSTERS EN POETSVROUWEN

Een team van gezinshelpers en poetshulpen staat ter beschikking van de inwoners van Ganshoren die in moeilijkheden verkeren. De gezinshelper helpt U bij de dagelijkse taken: het wassen en aankleden, maaltijden bereiden, boodschappen doen, was en strijk, administratieve taken, enz. De poetshulp staat in voor het gewone onderhoud van uw woning.