De dienst Sociale Zaken

De dienst Sociale Zaken

De Sociale dienst verleent eveneens ondersteuning bij de verschillende administratieve aanvragen, onder andere bij de procedure voor erkenning van een handicap.

Hier kan U ook terecht voor Taxicheques (onder bepaalde voorwaarden, waaronder WIGWstatuut) toegekend aan personen met een handicap, erkend door de FOD sociale Zekerheid voor 66% of meer (t.t.z. minstens 7 punten) en aan 75 plussers.

Taken van de dienst

  • Inenting van babies
  • Aanvraag van eretekens
  • Water, gas, elektriciteit (Korting)

Het gemeentebestuur kent een uitkering toe aan de minst bedeelden met een bescheiden inkomen: gepensioneerden, leefloontrekkers, grote gezinnen en personen met een handicap. Deze uitkering wordt enkel toegewezen voor de onkosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik.

  • Geboortepremie

De gemeente kent een premie toe bij de geboorte van een kind waarvan de moeder gedomicilieerd is in Ganshoren op het ogenblik van de bevalling. Bij inschrijving van de geboorte wordt een formulier verstuurd, dat ingevuld en ondertekend teruggestuurd moet worden binnen de zes maanden na de geboorte.

Maatschappelijk werkster van de gemeente

Permanentie: maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.00 en van 14.30 tot 15.30.

  • Aanvraag en opvolging uitkeringen voor gehandicapten
  • Taxi-cheques
  • Aanvraag en opvolging van rust- en overlevingspensioenen op afspraak (gelieve uw identiteitskaart + pincode mee te brengen  en van een eventueel document afgeleverd door de pensioenkas).
  • Aanvraag tot Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) op afspraak (gelieve uw identiteitskaart + pincode mee te brengen  en van een eventueel document afgeleverd door de pensioenkas).

GEZINSHELPSTERS EN POETSVROUWEN

Een team van gezinshelpers en poetshulpen staat ter beschikking van de inwoners van Ganshoren die in moeilijkheden verkeren.

De gezinshelper helpt U bij de dagelijkse taken: het wassen en aankleden, maaltijden bereiden, boodschappen doen, was en strijk, administratieve taken, enz.

De poetshulp staat in voor het gewone onderhoud van uw woning.