Burgemeester en Schepenen

Samenstelling

 • De heer Pierre KOMPANY (ProGanshoren)

  Burgemeester

  Simpsonstraat 48-50

  02/464.95.70

  PKompany@ganshoren.brussels

  Politie – Preventie – Toezicht op het OCMW – Communicatie – Solidariteit – Toerisme – Internationale betrekkingen

 • De heer Stéphane OBEID (LB - Liste Bourgmestre)

  Eerste Schepen

  Maria van Hongarijelaan 52/3

  0471/13.92.83

  stephane.obeid@gmail.com

  Financiën – Begroting – Smart City – Lokale en duurzame economie – Energie – Openbare Netheid

 • De heer Jean-Paul VAN LAETHEM (ProGanshoren)

  Schepen

  Maria van Hongarijelaan 139/7

  02/464.05.65

  jpvanlaethem@ganshoren.brussels

  Derde Leeftijd – Burgerlijke Stand – Bevolking – Sport – Huisvesting

 • De heer Grégory RASE (DéFi)

  Schepen

  Wereldtentoonstellingslaan 55/3

  0487/22.88.58 gregory.rase@hotmail.com

  Goed Bestuur – Transparantie – Burgerparticipatie – Wijkcomités – Lokale democratie – Gelijkheid van kansen en van gender – Human Resources – Tewerkstelling

 • Mw Marina DEHING - VAN DEN BROECK (ProGanshoren)

  Schepen

  Johann Sebastian Bachlaan 12/6

  02/ 600.25.85 – 0479/47.12.37

  mdehing@ganshoren.brussels marina.dehing@skynet.be

  Nederlandse Cultuur – Nederlandstalige Jeugd – Gezondheid – Sociale Zaken – Sociale Cohesie

 • Mw Sabrina BARAKA (LB - Liste Bourgmestre)

  Schepen

  de Villegaslaan 31

  02/600.25.81 – 0475/28.07.33

  sbaraka@ganshoren.brussels – sabrinabaraka@hotmail.com

  Festiviteiten en Stadsanimatie – Franstalige Jeugd – Dierenwelzijn – Leefmilieu – Buitenschoolse Opvang

 • De heer Quentin PAELINCK (ProGanshoren)

  Schepen

  de Villegaslaan 12

  0475/55.11.91

  qpaelinck@ganshoren.brussels

  Baby- en peuterzorg – Gezin – Onderwijs – Openbare Werken – Overheidsopdrachten

 • Mw Magali CORNELISSEN (LB - Liste Bourgmestre)

  Schepen

  Tachtigbeukenlaan 14

  02/464.05.58 – 0476/48.37.27

  magalicornelissen@gmail.com

  Franse Cultuur – Stedenbouw – Mobiliteit – Agenda 21

College van Burgemeester en Schepenen: Proces-verbaal

2019

OKTOBER

3 oktober

SEPTEMBER

26 september

19 september

10 september

3 september

AUGUSTUS

27 augustus

20 augustus

JULI

31 juli

16 juli

9 juli

2 juli

JUNI

25 juni

18 juni

11 juni

4 juni

MEI

28 mei

21 mei

14 mei

7 mei

APRIL

25 april

9 april

2 april

MAART

28 maart

26 maart

19 maart

12 maart

FEBRUARI

26 februari

19 februari

12 februari

5 februari

JANUARI

29 januari

22 januari

15 januari

8 januari

 

2018

DECEMBER

 

27 décember

18 décember

11 décember

 

Aanwezigheid bij vergaderingen

Aanwezigheid bij vergaderingen

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

PV van de totalisatieverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij elektronische stemming

    Ministerieel besluit