Burgemeester en Schepenen

Samenstelling

 • De heer Pierre KOMPANY (ProGanshoren)

  Burgemeester

  Simpsonstraat 48-50

  02/464.95.70

  PKompany@ganshoren.brussels

  Politie – Preventie – Toezicht op het OCMW – Communicatie – Solidariteit – Toerisme – Internationale betrekkingen

 • De heer Stéphane OBEID (LB - Liste Bourgmestre)

  Eerste Schepen

  Keizer Karellaan 140

  02/464.05.69

  stephane.obeid@gmail.com

  Financiën – Begroting – Smart City – Lokale en duurzame economie – Energie – Openbare Netheid

  Om online een afspraak te maken klik hier

 • De heer Jean-Paul VAN LAETHEM (ProGanshoren)

  Schepen

  Maria van Hongarijelaan 139/7

  02/464.05.65

  jpvanlaethem@ganshoren.brussels

  Derde Leeftijd – Burgerlijke Stand – Bevolking – Sport – Huisvesting

 • De heer Grégory RASE (DéFi)

  Schepen

  Wereldtentoonstellingslaan 55/3

  0487/22.88.58

  gregory.rase@hotmail.com

  Goed Bestuur – Transparantie – Burgerparticipatie – Wijkcomités – Lokale democratie – Gelijkheid van kansen en van gender – Human Resources – Tewerkstelling

 • Mw Marina DEHING - VAN DEN BROECK (ProGanshoren)

  Schepen

  Johann Sebastian Bachlaan 12/6

  02/ 600.25.85 – 0479/47.12.37

  mdehing@ganshoren.brussels marina.dehing@skynet.be

  Nederlandse Cultuur – Nederlandstalige Jeugd – Gezondheid – Sociale Zaken – Sociale Cohesie

 • Mw Sabrina BARAKA (LB - Liste Bourgmestre)

  Schepen

  de Villegaslaan 31

  02/600.25.81 – 0475/28.07.33

  sabrinabaraka@hotmail.com

  Festiviteiten en Stadsanimatie – Franstalige Jeugd – Dierenwelzijn – Leefmilieu

 • De heer Quentin PAELINCK (ProGanshoren)

  Schepen

  de Villegaslaan 12

  0475/55.11.91

  qpaelinck@ganshoren.brussels

  Baby- en peuterzorg – Gezin – Onderwijs – Openbare Werken – Overheidsopdrachten – Buitenschoolse Opvang

 • Mw Magali CORNELISSEN (LB - Liste Bourgmestre)

  Schepen

  Tachtigbeukenlaan 14

  02/464.05.58 – 0476/48.37.27

  magalicornelissen@gmail.com

  Franse Cultuur – Stedenbouw – Mobiliteit – Agenda 21

College van Burgemeester en Schepenen: Proces-verbaal

Vind alle proces-verbaal van de afgelopen College HIER

 

Aanwezigheid bij vergaderingen

Aanwezigheid bij vergaderingen 2022 : 1st trimester

Aanwezigheid bij vergaderingen 2021

Aanwezigheid bij vergaderingen 2020

Aanwezigheid bij vergaderingen 2019

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

PV van de totalisatieverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij elektronische stemming

Ministerieel besluit