Burgemeester en Schepenen

 • De heer Jean-Paul VAN LAETHEM

  Burgemeester

  ProGanshoren

  Maria van Hongarijelaan 139/7

  02/464.05.65

  jpvanlaethemburgemeester@ganshoren.brussels

  Politie – Preventie – Burgerlijke Stand – Bevolking -Derde Leeftijd – Voogdij over OCMW

 • De heer Stéphane OBEID

  Eerste Schepen

  MR – Mouvement Réformateur

  Keizer Karellaan, 140

  0471/13.92.83

  stephane.obeid@gmail.com

  Financiën – Begroting – Smart City – Lokale en duurzame economie – Energie – Openbare Netheid

  Om online een afspraak te maken klik hier

 • De heer Grégory RASE

  Schepen

  DéFi

  Wereldtentoonstellingslaan 55/3

  0487/22.88.58

  grase@ganshoren.brussels

  Goed Bestuur – Transparantie – Burgerparticipatie – Wijkcomités – Lokale democratie – Gelijkheid van kansen en van gender – Human Resources – Tewerkstelling

 • Mw Sabrina BARAKA

  Schepen

  MR – Mouvement Réformateur

  de Villegaslaan 31

  0475/28.07.33

  sabrinabaraka@hotmail.com

  Festiviteiten en Stadsanimatie – Franstalige Jeugd – Dierenwelzijn – Leefmilieu

 • De heer Quentin PAELINCK

  Schepen

  ProGanshoren

  de Villegaslaan 12

  0475/55.11.91

  qpaelinck@ganshoren.brussels

  Baby- en peuterzorg – Gezin – Onderwijs – Openbare Werken – Overheidsopdrachten – Buitenschoolse Opvang

 • Mw Magali CORNELISSEN

  Schepen

  MR – Mouvement Réformateur

  Keizer Karellaan, 140

  0476/48.37.27

  magalicornelissen@gmail.com

  Franse Cultuur – Stedenbouw – Mobiliteit – Agenda 21

 • Dhr Marc DELVAUX

  Schepen

  ProGanshoren

  Hervormingslaan, 75/6

  02/464.05.33

  mdelvaux@ganshoren.brussels

  Huisvesting – Communicatie en informatie – Sociale Zaken – Sociale Cohesie – Internationale Betrekkingen – Solidariteit N/Z

 • Dhr Philippe BEGHIN

  Schepen

  ProGanshoren

  Louis De Brouckerelaan, 40

  02/600.25.81 – 0475/98.04.32

  pbeghin@ganshoren.brussels

  Nederlandstalige Cultuur – Nederlandstalige Jeugd – Gezondheid – Sport – Toerisme

College van Burgemeester en Schepenen: Proces-verbaal

Vind alle proces-verbaal van de afgelopen College HIER

 

Aanwezigheid bij vergaderingen

Aanwezigheid bij vergaderingen 2023

Aanwezigheid bij vergaderingen 2022

Aanwezigheid bij vergaderingen 2021

Aanwezigheid bij vergaderingen 2020

Aanwezigheid bij vergaderingen 2019

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

PV van de totalisatieverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij elektronische stemming

Ministerieel besluit