Burgemeester en Schepenen

Samenstelling

 • De heer Pierre KOMPANY (ProGanshoren)

  Burgemeester

  Simpsonstraat 48-50

  02/464.95.70

  PKompany@ganshoren.brussels

  Politie – Preventie – Toezicht op het OCMW – Communicatie – Solidariteit – Toerisme – Internationale betrekkingen

 • De heer Stéphane OBEID (LB - Liste Bourgmestre)

  Eerste Schepen

  Maria van Hongarijelaan 52/3

  0471/13.92.83

  stephane.obeid@gmail.com

  Financiën – Begroting – Smart City – Lokale en duurzame economie – Energie – Openbare Netheid

 • De heer Jean-Paul VAN LAETHEM (ProGanshoren)

  Schepen

  Maria van Hongarijelaan 139/7

  02/464.05.65

  jpvanlaethem@ganshoren.brussels

  Derde Leeftijd – Burgerlijke Stand – Bevolking – Sport – Huisvesting

 • De heer Grégory RASE (DéFi)

  Schepen

  Wereldtentoonstellingslaan 55/3

  0487/22.88.58 gregory.rase@hotmail.com

  Goed Bestuur – Transparantie – Burgerparticipatie – Wijkcomités – Lokale democratie – Gelijkheid van kansen en van gender – Human Resources – Tewerkstelling

 • Mw Marina DEHING - VAN DEN BROECK (ProGanshoren)

  Schepen

  Johann Sebastian Bachlaan 12/6

  02/ 600.25.85 – 0479/47.12.37

  mdehing@ganshoren.brussels marina.dehing@skynet.be

  Nederlandse Cultuur – Nederlandstalige Jeugd – Gezondheid – Sociale Zaken – Sociale Cohesie

 • Mw Sabrina BARAKA (LB - Liste Bourgmestre)

  Schepen

  de Villegaslaan 31

  02/600.25.81 – 0475/28.07.33

  sbaraka@ganshoren.brussels – sabrinabaraka@hotmail.com

  Festiviteiten en Stadsanimatie – Franstalige Jeugd – Dierenwelzijn – Leefmilieu – Buitenschoolse Opvang

 • De heer Quentin PAELINCK (ProGanshoren)

  Schepen

  de Villegaslaan 12

  0475/55.11.91

  qpaelinck@ganshoren.brussels

  Baby- en peuterzorg – Gezin – Onderwijs – Openbare Werken – Overheidsopdrachten

 • Mw Magali CORNELISSEN (LB - Liste Bourgmestre)

  Schepen

  Tachtigbeukenlaan 14

  02/464.05.58 – 0476/48.37.27

  magalicornelissen@gmail.com

  Franse Cultuur – Stedenbouw – Mobiliteit – Agenda 21

College van Burgemeester en Schepenen: Proces-verbaal

2020

FEBRUARI

13 februari

6 februari

JANUARI

16 januari

9 januari

 

2019

2018

 

 

Aanwezigheid bij vergaderingen

Aanwezigheid bij vergaderingen 2019

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

PV van de totalisatieverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij elektronische stemming

    Ministerieel besluit