De Gemeenteraad

Aanwezigheid bij vergaderingen

Eerste kwartaal

 

 

Intergemeentelijke en andere vertegenwoordigingen

LIJSTVERTEGENWOORDIGERS MET COORDINATEN

 

 

Delegatie

Delegatie: Aanwerving van contractueel personeel
Delegatie: Gunnen van opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van de gewone begroting

 

 

Raadsinterventies

(Interpellaties, mondelinge vragen, schriftelijke vragen, moties)

Zie Editoria

 PROCES-VERBAAL VAN DE AANSTELLINGSZITTING VAN DE GEMEENTERAAD – Zitting van 6 december 2018