Sociale Zaken

DE DIENST SOCIALE ZAKEN

De dienst staat ter beschikking van de bevolking om hen onder meer te begeleiden in verschillende administratieve procedures en hen indien nodig naar meer gespecialiseerde diensten door te verwijzen, zoals bijvoorbeeld het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, de dienst Gezins- en Bejaardenhulp,… De Sociale dienst verleent eveneens ondersteuning bij de verschillende administratieve aanvragen, onder andere bij de procedure voor erkenning van een handicap. Hier kan U ook terecht voor Taxicheques (onder bepaalde voorwaarden, waaronder WIGWstatuut) toegekend aan personen met een handicap, erkend door de FOD sociale Zekerheid voor 66% of meer (t.t.z. minstens 7 punten) en aan 75 plussers.

HULP AAN MENSEN IN MOEILIJKHEDEN

Jaarlijkse tussenkomst voor water-, gas- en elektriciteitsverbruik.

Om gezinnen en personen in moeilijkheden te ondersteunen, herinneren wij u
eraan dat het Gemeentebestuur een ristornotoelage verleent aan de volgende personen:

 1. Grote gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste jonger dan 21 jaar, waarvan het jaarlijks
  gecumuleerd inkomen het bedrag van 14.874,00 € vermeerderd met
  992,00 €
  per kind ten laste niet overschrijdt, op basis van het aanslagbiljet van het gezin.
 • De tussenkomst van de gemeente bedraagt 30,00 € voor de gezinnen met 3 kinderen
 • De tussenkomst van de gemeente bedraagt 40,00 € voor de gezinnen met 4 kinderen…

Gezinnen met 2 kinderen waarvan één met een handicap (met verhoogde kinderbijslag), erkend door het FOD « Federale Overheidsdienst » Sociale Zekerheid hebben recht op een Gemeentelijke tussenkomst van 25€

 1. Personen met het leefloon hebben recht op een Gemeentelijke tussenkomst van 35,00 €, op basis van een origineel attest van het OCMW.
 2. Personen met een handicap :

-Erkend met minstens 9 punten en meer door het FOD Sociale Zekerheid hebben recht op een Gemeentelijke tussenkomst van 25,00 €, op basis van het attest FOD Sociale Zekerheid. (indien al afgegeven hoeft dit niet meer).

-Erkend met minstens 12 punten en meer door het FOD Sociale Zekerheid,
en geabonneerd op het kabeltelevisienet hebben recht op een Gemeentelijke tussenkomst van 25,00 € + 20,00 €. Gelieve ons een kopie te bezorgen van de volgende documenten:

– Attest FOD Sociale Zekerheid (indien al afgegeven hoeft dit niet meer)

– Bankafschrift van de laatste betaling aan de kabeltelevisiemaatschappij

– Factuur van de kabeltelevisiemaatschappij

 

PRAKTISCH

Het formulier zal opgestuurd worden, in de maand oktober, aan de personen die reeds van een toelage hebben genoten in 2020.

Het is NOODZAKELIJK dit formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen, met de attesten (indien nodig) erbij gevoegd voor 26/11/2021, naar de dienst Sociale Zaken,  Keizer Karellaan 140.

Voor nieuwe aanvragen, moet u noodzakelijk vóór 26/11/2021 een afspraak maken om het formulier in te vullen (met de nodige attesten erbij) bij de dienst Sociale Zaken, de Villegaslaan 31.

Een ontvangstbewijs wordt u afgegeven of opgestuurd.

Afspraak, inlichtingen en praktische informatie: Tel. 02/600.25.90

UITERSTE DATUM: VRIJDAG 26 november 2021

 

Taken van de dienst

 • Controle van babies vaccinatie
 • Aanvraag van eretekens
 • Water, gas, elektriciteit (Korting)

Het gemeentebestuur kent een uitkering toe aan de minst bedeelden met een bescheiden inkomen: gepensioneerden, leefloontrekkers, grote gezinnen en personen met een handicap. Deze uitkering wordt enkel toegewezen voor de onkosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik.

Maatschappelijk werkster van de gemeente

Tel.: 02/600.25.93

Op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 15u30.

 • Aanvraag en opvolging uitkeringen voor gehandicapten
 • Taxi-cheques
 • Aanvraag en opvolging van rust- en overlevingspensioenen op afspraak (gelieve uw identiteitskaart + pincode mee te brengen  en van een eventueel document afgeleverd door de pensioenkas).
 • Aanvraag tot Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) op afspraak (gelieve uw identiteitskaart + pincode mee te brengen  en van een eventueel document afgeleverd door de pensioenkas).