Sociale Zaken, Gezin, Kinderopvang

WELZIJN

 • Zonnestraal -Sint-Cecilia

  02/425.81.52

ANDERSVALIDEN

 • VZW Thuis

  Zeypstraat 33 02/420.90.55

 • Beschut Wonen "Nieuwe Thuis"

  Keizer Karellaan 215 02/426.99.74 bwnieuwethuis@skynet.be

 • Beschut Wonen Thuis

  G. Leclercqlaan 36 02/420.20.96 bwthuis@gmail.com

 • M.I.V.B.- Minibus voor andersvaliden

  02/515.23.65 Website

 • Inclusie Vlaanderen

  (Vlaamse vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten)

  0472/51.68.98 Website

GEZINSBOND

De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. De Bond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politiek opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénouderg zinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen,enz.). De Bond kiest voor kinderen en ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving, langs diverse werkpijlers: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven (beurzen, voorstellingen, rommelmarkten)

KIND & GEZIN

Voortaan is Kind en Gezin bereikbaar via één info- en advieslijn : Zeypstraat 47, Ganshoren. 078/15.01.00 of op het e-mailadres: info@kindengezin.be

Het telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar van 08.00 tot 20.00.

VREDEGERECHT

De vrederechter van Ganshoren is territoriaal bevoegd voor de gemeenten Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg.