Gemeentesecretariaat

Het Gemeentesecretariaat wordt gelast met de goede afloop van de administratieve processen en het beheer van de informatie aangaande de kern van de gemeentelijke activiteiten.

 

Deze opdracht houdt meerdere taken in, in hoofdzaak:

  • Het secretariaat van de Vergaderingen (College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad,…)
  • De administratieve ondersteuning van de Gemeentesecretaris in zijn diverse functies
  • Het beheer van het Gemeentelijk Onthaal
  • Het beheer van de gemeentelijke bode
  • Het beheer en de verdeling van de inkomende briefwisseling
  • Het beheer van de verzekeringen

Als burger zult u weinig rechtstreeks in contact komen met het Gemeentesecretariaat, met uitzondering van de volgende gevallen:

  • De raadpleging van een officieel document op het Gemeentehuis ( mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag)
  • De verloren voorwerpen : Vindt u een verloren voorwerp op de openbare weg, contacteer het Secretariaat op het nummer 02 464 05 32. Indien het om een identiteitsbewijs of een portefeuille gaat, contacteer de dienst Bevolking  op het nummer  02 – 464 05 17.
  • De Richard Beauthier-stichting: een jaarlijkse financiële bijdrage die onder bepaalde voorwaarden aan studenten van het hoger onderwijs in Ganshoren verleend wordt.

Opgericht in 1990, steunt deze Stichting de inschrijving in het hoger onderwijs van begaafde jongeren die in financiële moeilijkheden verkeren. De aanvragen voor het academiejaar 2017-2018 moeten ten laatste op 28 februari 2018 ingediend worden.
Inlichtingen en aanvraag van het formulier: 02/563.46.02

Wenst u geïnformeerd te worden over de beslissingen die tijdens de Gemeenteraden genomen worden, klik dan hier.