Klacht – Positieve of negatieve opmerking

Om de procedure te starten en een verzoek tot interventie toe te staan, gelieve:

 • Dit formulier in te vullen +bewijs van identiteit + bijlagen ter ondersteuning van uw klacht/opmerking
 • Het formulier naar de gemeente te sturen:
  • per mail : plaintes-klachten@ganshoren.brussels
  • per post:  Gemeentebestuur, – t.a.v de gemeentesecretaris – Keizer Karrellan 140 – 1083 Ganshoren
  • aan het Onthaal van de Gemeentehuis in een verzegelde enveloppe (Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren)

Klachtformulier

 • Geef een duidelijke beschrijving van de feiten/gebeurtenissen/diensten waarover u ontevreden bent
 • Sleep bestanden hierheen of
 • De gemeente Ganshoren gebruikt de op dit formulier verstrekte gegevens om op uw verzoek te reageren. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Als openbare dienst streeft het gemeentebestuur van Ganshoren naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Wij willen onze manier van werken voortdurend verbeteren om onze burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw klachten of positieve opmerkingen zijn dan ook welkom. Aarzel niet om ze ons toe te sturen!

Wat is een klacht?

Een klacht is een ontevredenheid of ongenoegen van een burger van Ganshoren of van buiten Ganshoren die contact heeft gehad met een gemeentelijke dienst.

Op welke redenen kan u een klacht indienen?

U kan een klacht indienen over de werking en de kwaliteit van onze dienstverlening op voorwaarde dat u nadeel of schade heeft geleden betreffende een persoonlijk belang.

Dit geldt niet voor klachten in het kader van gemeentelijke administratieve sancties.

Waar vindt u een klachtenformulier:

 • Via het online formulier
 • Bij het Onthaal van het gemeentehuis, Keizer Karellaan 140, en bij de verschillende diensten die burgers ontvangen

Hoe kan u een klacht indienen?

 • Via het online formulier te sturen naar het volgende e-mailadres: plaintes-klachten@ganshoren.brussels
 • Per post: Gemeentebestuur van Ganshoren, t.a.v. de gemeentesecretaris, Keizer Karellaan 140, 1083 Ganshoren
 • Door het klachtenformulier in een verzegelde enveloppe te overhandigen aan het Onthaal van het Gemeentelijk Huis op de benedenverdieping van de Keizer Karellaan 140.

Wat moet u vermelden in uw klacht?

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u te vermelden:

 • uw persoonlijke gegevens: naam, achternaam, adres, telefoon, e-mail
 • een vermelding van het specifieke dossier waarbij u betrokken bent
 • een duidelijke beschrijving van de feiten/gebeurtenissen/diensten waarover u ontevreden bent
 • Bijlagen ter ondersteuning van uw klacht

Belangrijk: Anonieme klachten worden niet opgevolgd.

Hoe lang moet u wachten op een antwoord?

Zodra u uw klacht verstuurt, ontvangt u een ontvangstbevestiging die aangeeft dat uw klacht door de gemeente is ontvangen.

Het gemeentebestuur onderzoekt uw klacht en stuurt u zo snel mogelijk een antwoord.

Wanneer wordt uw klacht als “onontvankelijk” beschouwd?

Uw klacht wordt als onontvankelijk beschouwd en niet in behandeling genomen als :

 • anoniem is
 • onvolledig is
 • te vaag geformuleerd is
 • ze niet onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur van Ganshoren valt
 • het een ander bestuur betreft
 • het een politieke of reglementaire beslissing betreft
 • reeds eerder ingediend werd en/of in behandeling is
 • het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure

Wat kan u doen als u niet tevreden bent met het antwoord van onze administratie?

Indien u reeds contact heeft opgenomen met onze administratie om uw probleem te melden en u bent niet tevreden met het antwoord, dan kan u contact opnemen met de gewestelijke ombudsdienst.  (https://www.ombuds.brussels/wp/?lang=nl)

 

Klachtformulier downloaden