De Gemeenteraad

Dagorde van de volgende Gemeenteraad (28 september 2023 om 20.15 u)

Agenda

Toelichtingsnota

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de Gemeenteraad bij te wonen die op donderdag 28 september 2023 om 20.15 uur plaatsvindt in de gemeenteraadszaal, Keizer Karellaan 140.

U kan de zitting tevens life volgen via lifestream.

Vind de processen-verbaal en dagordes HIER

De data van de Gemeenteraden voor 2023:

 • 26 januari
 • 16 februari
 • 23 maart
 • 27 april
 • 25 mei
 • 8 juni
 • 22 juni
 • 14 september
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 21 december

Sessies : 28 september

De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen. Onder het voorzitterschap van de Burgemeester neemt de Gemeenteraad beslissingen over de gemeentelijke belangen.

De Gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de belastingen bestemd voor de werking van de gemeente;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • de benoeming van de gemeentelijke ambtenaren;
 • het stemmen over de oprichting, de herstelling en de afbraak van gemeentelijke gebouwen, alsook de aankoop en de verkoop van alle gemeentelijke goederen;
 • de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur.

Buiten de leden van het Schepencollege zijn de volgende personen lid van de Gemeenteraad:

LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD