De Gemeenteraad

Dagorde van de volgende Gemeenteraad (20 februari 2020 om 20.15 u)

Aanvullende Agenda

Vind de processen-verbaal en dagordes HIER

De data van de Gemeenteraden voor 2020:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 maart
 • 23 april
 • 28 mei
 • 25 juni
 • 17 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Sessies

20 februari 2020

Agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende Agenda

Aanvullende toelichtingsnota

23 januari 2020

Agenda

Aanvullende Agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota 

PV

 

2019

2018

 

De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen. Onder het voorzitterschap van de Burgemeester neemt de Gemeenteraad beslissingen over de gemeentelijke belangen.

De Gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de belastingen bestemd voor de werking van de gemeente;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • de benoeming van de gemeentelijke ambtenaren;
 • het stemmen over de oprichting, de herstelling en de afbraak van gemeentelijke gebouwen, alsook de aankoop en de verkoop van alle gemeentelijke goederen;
 • de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur.

Buiten de leden van het Schepencollege zijn de volgende personen lid van de Gemeenteraad:

LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD