De Gemeenteraad

Dagorde van de volgende Gemeenteraad (25 november 2021 om 20.15 u)

De Gemeenteraad zal plaatsvinden in de culturele zaal van de Sporthal – Vandervekenstraat 114 

Vind de processen-verbaal en dagordes HIER

De data van de Gemeenteraden voor 2021:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 22 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 30 september
 • 14 oktober
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Sessies

25 november

Agenda

Aanvullende agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

 

 

De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen. Onder het voorzitterschap van de Burgemeester neemt de Gemeenteraad beslissingen over de gemeentelijke belangen.

De Gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de belastingen bestemd voor de werking van de gemeente;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • de benoeming van de gemeentelijke ambtenaren;
 • het stemmen over de oprichting, de herstelling en de afbraak van gemeentelijke gebouwen, alsook de aankoop en de verkoop van alle gemeentelijke goederen;
 • de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur.

Buiten de leden van het Schepencollege zijn de volgende personen lid van de Gemeenteraad:

LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD