De Gemeenteraad

Dagorde van de volgende Gemeenteraad (22 september 2022 om 20.15 u)

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de Gemeenteraad bij te wonen die op donderdag 22 september 2022 om 20.15 uur per video-conferentie zal plaatsvinden.

Vind de processen-verbaal en dagordes HIER

De data van de Gemeenteraden voor 2022:

 • 20 januari
 • 24 februari
 • 24 maart
 • 21 april
 • 19 mei
 • 23 juni
 • 25 augustus
 • 22 september
 • 14 oktober
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 22 december

Sessies

22 september

 

De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen. Onder het voorzitterschap van de Burgemeester neemt de Gemeenteraad beslissingen over de gemeentelijke belangen.

De Gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de belastingen bestemd voor de werking van de gemeente;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • de benoeming van de gemeentelijke ambtenaren;
 • het stemmen over de oprichting, de herstelling en de afbraak van gemeentelijke gebouwen, alsook de aankoop en de verkoop van alle gemeentelijke goederen;
 • de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur.

Buiten de leden van het Schepencollege zijn de volgende personen lid van de Gemeenteraad:

LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD