De Gemeenteraad

De volgende Gemeenteraad is op 25 april 2024 om 20.15 uur.

 

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de Gemeenteraad bij te wonen die op donderdag 25 april 2024 om 20.15 uur plaatsvindt in de gemeenteraadszaal, Keizer Karellaan 140.

Hieronder vindt u de verschillende documenten:

Agenda

Aanvullende nota’s

Aanvullende agenda

Aanvullende nota’s bis

Vind de processen-verbaal en dagordes HIER

De data van de Gemeenteraden voor 2024:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 28 maart
 • 25 april
 • 30 mei
 • 27 juni
 • 5 september
 • 26 september
 • 17 oktober
 • 28 november
 • 1 december (Installatie van de verkozenen)
 • 19 december

Sessies : 25 april 2024

De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen. Onder het voorzitterschap van de Burgemeester neemt de Gemeenteraad beslissingen over de gemeentelijke belangen.

De Gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de belastingen bestemd voor de werking van de gemeente;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • de benoeming van de gemeentelijke ambtenaren;
 • het stemmen over de oprichting, de herstelling en de afbraak van gemeentelijke gebouwen, alsook de aankoop en de verkoop van alle gemeentelijke goederen;
 • de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur.

Buiten de leden van het Schepencollege zijn de volgende personen lid van de Gemeenteraad:

LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD