De Gemeenteraad

Dagorde van de volgende Gemeenteraad (28 januari 2021 om 20.15 u)

 

Vind de processen-verbaal en dagordes HIER

De data van de Gemeenteraden voor 2021:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 22 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 23 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Sessies

28 januari

Agenda

Toelichtingsnota

17 december

Agenda

Toelichtingsnota

26 november

Agenda

Aanvullende agenda

29 oktober

Agenda

Toelichtingsnota

17 september

Agenda

25 juni

Agenda 

Aanvullende agenda

28 mei

Agenda

23 april

Agenda

Aanvullende agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

19 maart

Agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende Agenda

PV

20 februari

Agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende Agenda

Aanvullende toelichtingsnota

PV

23 januari 

Agenda

Aanvullende Agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota 

PV

 

2019

2018

 

De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen. Onder het voorzitterschap van de Burgemeester neemt de Gemeenteraad beslissingen over de gemeentelijke belangen.

De Gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de belastingen bestemd voor de werking van de gemeente;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • de benoeming van de gemeentelijke ambtenaren;
 • het stemmen over de oprichting, de herstelling en de afbraak van gemeentelijke gebouwen, alsook de aankoop en de verkoop van alle gemeentelijke goederen;
 • de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur.

Buiten de leden van het Schepencollege zijn de volgende personen lid van de Gemeenteraad:

LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD