De Gemeenteraad

Dagorde van de volgende Gemeenteraad (21 november 2019 om 20.15 u)

 

Vind de processen-verbaal en dagordes HIER

De data van de Gemeenteraden voor 2019:

 • 21 januari
 • 21 februari
 • 28 maart
 • 25 april
 • 6 juni
 • 27 juni
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Sessies

21 november

Agenda

19 september

Agenda

Toelichtingsnota

Bijlagen

PV

27 juni

Agenda
Toelichtingsnota

PV

6 juni

Agenda
PV

25 april

Agenda
Toelichtingsnota
Bijlagen
PV

28 maart
Agenda
Aanvullende AgendaToelichtingsnota
PV

21 februari 

Gemeenteraad van 21 februari – Agenda
Aanvullende Agenda
Toelichtingsnota
Aanvullende toelichtingsnota
Bijlagen
Aanvullende bijlagen

PV

21 januari

Gemeenteraad van 21 januari – Agenda
Gemeenteraad van 21 januari – Aanvullende Agenda
Pv

20 décember 2018

PV

13 décember 2018

PV

De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen. Onder het voorzitterschap van de Burgemeester neemt de Gemeenteraad beslissingen over de gemeentelijke belangen.

De Gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de belastingen bestemd voor de werking van de gemeente;
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • de benoeming van de gemeentelijke ambtenaren;
 • het stemmen over de oprichting, de herstelling en de afbraak van gemeentelijke gebouwen, alsook de aankoop en de verkoop van alle gemeentelijke goederen;
 • de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur.

Buiten de leden van het Schepencollege zijn de volgende personen lid van de Gemeenteraad:

LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD