Politie

POLITIEZONE

Sedert de politiehervorming van 1 januari 2001 maakt Ganshoren deel uit van de Politiezone nr. 5340, ”Brussel-West” genaamd, samen met de gemeenten Molenbeek, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. De Politiezone ”Brussel-West” staat onder leiding van de Korpschef Luc Ysebaert. Hij heeft de leiding, organiseert de taakverdelingen en is belast met het dagelijks beheer van de zone. Meer inlichtingen kan U op de website van de Politiezone verkrijgen.

WIJKPOLITIE

Elke gemeente is voorzien van een wijkpolitie waarvan de werking zich beperkt tot het grondgebied van de gemeente. Het afdelingshoofd van Ganshoren is commissaris Christian Schollaert en zijn adjunct-commissaris Coenegracht Corine.