Huisvesting

Huisvesting

In onze gemeente zijn er twee Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM)

Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur door 7 leden (5 leden van de Gemeenteraad en 2 leden van het OCMW).

Om een aanvraag voor een sociale woning in te dienen, dientt U gebruik te maken van EEN ENKEL inschrijvingsformulier, verkrijgbaar bij alle Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM). Het volledige dossier (papier) moet nadien ingediend worden bij één enkele maatschappij naar keuze van de kandidaathuurder.

De toekenningsprocedure voor een sociale woning wordt geregeld door een gewestelijk huurbesluit gebaseerd op de chronologische rangschikking volgens de datum van inschrijving bij een openbare vastgoedmaatschappij en volgens eventuele voorkeurrechten. De toekenning behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de lokale maatschappij voor sociale woningen, overeenkomstig  de vigerende wetgeving en onder toezicht van een gewestelijk inspecteur.

 

Aanvraag formulier voor de toewijzing van gemeentelijke woningen