Gemeentelijk Onderwijs

In Ganshoren beperkt het gemeentelijk onderwijs zich tot de Franstalige kleuterschool (vanaf 2,5 jaar).

Klik hier indien U verdere inlichtingen wenst over het gemeentelijk Franstalig onderwijs

De kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen in Ganshoren die afhangen van een andere inrichtende macht vindt u binnenkort in de rubriek ‘Onderwijs’, ‘Verenigingen en andere diensten’ op deze website.

 

Dienst Onderwijs - middelbaar en hogere onderwijs - Studiebeurzen

Aanvragen voor studiebeurzenstichtingen moeten voor 5 juin 2021 bij het secretariaat van de Commissie ingediend worden.
Alle informatie is beschikbaar via onze website: www.cfbeb-cvsbb.be

GEWOON LAGER ONDERWIJS

 

Gemeenschapsonderwijs :

Vrij onderwijs :

SECUNDAIR ONDERWIJS

 

Vrij onderwijs :

 • Technisch Atheneum Jette

  Campus Prins Boudewijn

  Directie : Dhr. Chris Pijpen
  Prins Boudewijnstraat 71
  02/425.92.33
  www.tajette.be

INTERNAAT

 • RIKAB

  Autonoom Rijksinternaat van het gemeenschapsonderwijs

  Prins Boudewijnstraat 71
  02/428.20.13/14
  02/420.13.24 (Fax)

 • De Tuinen

  Autonoom Internaat