Het College

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevormd door de Burgemeester en 7 Schepenen.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met :

 • het dagelijkse beheer van de gemeente;
 • de publicatie en de uitvoering van de beslissingen van de Gemeenteraad;
 • het beleid van de gemeentelijke eigendommen en inrichtingen;
 • het beheer van de inkomsten en het toezicht op de boekhouding;
 • de leiding van de gemeentelijke werken, het onderhoud van de straten, met uitzondering van de gewestwegen.

 

Samenstelling van het College en bevoegdheden van zijn leden:

 • De heer Jean-Paul VAN LAETHEM

  Burgemeester

  ProGanshoren

  Maria van Hongarijelaan 139/7

  02/464.05.65

  jpvanlaethemburgemeester@ganshoren.brussels

  Politie – Preventie – Burgerlijke Stand – Bevolking -Derde Leeftijd – Voogdij over OCMW

  Om online een afspraak te maken klik hier

 • De heer Stéphane OBEID

  Eerste Schepen

  MR – Mouvement Réformateur

  Keizer Karrellaan, 140

  0471/13.92.83

  stephane.obeid@gmail.com

  Financiën – Begroting – Smart City – Lokale en duurzame economie – Energie – Openbare Netheid

  Om online een afspraak te maken klik hier

 • De heer Grégory RASE

  Schepen

  DéFi

  Wereldtentoonstellingslaan 55/3

  0487/22.88.58

  grase@ganshoren.brussels

  Goed Bestuur – Transparantie – Burgerparticipatie – Wijkcomités – Lokale democratie – Gelijkheid van kansen en van gender – Human Resources – Tewerkstelling

 • Mw Sabrina BARAKA

  Schepen

  MR – Mouvement Réformateur

  de Villegaslaan 31

  0475/28.07.33

  sabrinabaraka@hotmail.com

  Festiviteiten en Stadsanimatie – Franstalige Jeugd – Dierenwelzijn – Leefmilieu

 • De heer Quentin PAELINCK

  Schepen

  ProGanshoren

  de Villegaslaan 12

  0475/55.11.91

  qpaelinck@ganshoren.brussels

  Baby- en peuterzorg – Gezin – Onderwijs – Openbare Werken – Overheidsopdrachten – Buitenschoolse Opvang

 • Mw Magali CORNELISSEN

  Schepen

  MR – Mouvement Réformateur

  Keizer Karellaan, 140

  0476/48.37.27

  magalicornelissen@gmail.com

  Franse Cultuur – Stedenbouw – Mobiliteit – Agenda 21

 • De heer Marc DELVAUX

  Schepen

  ProGanshoren

  Hervormingslaan, 75/6

  02/464.05.33

  mdelvaux@ganshoren.brussels

  Huisvesting – Communicatie en informatie – Sociale Zaken – Sociale Cohesie – Internationale Betrekkingen – Solidariteit N/Z

 • De heer Philippe BEGHIN

  Schepen

  ProGanshoren

  Louis De Brouckerelaan, 40

  02/600.25.81 – 0475/98.04.32

  pbeghin@ganshoren.brussels

  Nederlandstalige Cultuur – Nederlandstalige Jeugd – Gezondheid – Sport – Toerisme

 • Mw Chantal DE SAEGER

  OCMW Voorzitster

  Hervormingslaan, 63

  02/422.57.57 – 0479/67.97.87

  cdesaeger@cpasgan.irisnet.be