Dienst Burgerlijke Stand

Uurooster

*De dienst burgerlijke stand kan de verdeling van tickets stopzetten indien een te groot aantal personen zich gelijktijdig aanbiedt (uitreiking van het laatste ticket om 11u30)

Gelieve u aan te bieden met uw identiteitskaart aan de ingang van de gemeente en u te identificeren aan het onthaal met een bewijs van bevestiging van uw afspraak.

Procedures

De dienst Burgerlijke Stand houdt zich bezig met de volgende procedures :

De dienst contacteren