Aanwervingen, bevorderingen of vervangingen ambtenaren van niveau A

2023

Aanwervingen

Functie

Dienst

Begindatum

Eindedatum

Medewerker A1 Kabinet van de burgemeester 11.07.2022 20.02.2023
Sanctionerend ambtenaar A1 Preventie 15.06.2023
Jurist A1 Algemene zaken 01.05.2023 22.01.2024
PEB – agent A1 Ruimtelijke ordening 31.07.2023
Huisvestingsconsulent A1 Ruimtelijke ordening 4.09.2023
Mededeling medewerker A1 Algemene zaken 1.04.2023
Klimaatcoördinator A1 Ruimtelijke ordening 1.06.2023
Interne evaluator A1 Preventie 11.09.2023
Mededeling beheerder A1 Duurzaam Wijkcontract 9.01.2023 8.01.2024
Conflictbemiddelaar A1 Preventie 3.07.2023 29.10.2023

Bevorderingen

/

2022

Aanwervingen

Functie Dienst Begindatum  Eindedatum
Medewerker A1 Kabinet van de burgemeester 11.07.2022
Medewerkster A4 Kabinet van de burgemeester 16.08.2022
Preventiefunctionnaris A1 Preventie 31.10.2022
Sanctionerende ambtenaar A1 Preventie 15.09.2022
Bestuurssecretaris A1 Overheidsopdrachten 1.10.2022

Bevorderingen

/

2021

Aanwervingen

Functie Dienst Begindatum Eindedatum
Inspecteur der werken Openbare werken 19.04.2021
Beheerder EPB-dossiers Ruimtelijke ordening 13.12.2021 31.05.2022

Bevorderingen

De volgende personen werden in 2021 definitief bevorderd:

  • Gemeenteraad van 28.01.2021 – Directeur van de Werken (A7)
  • Gemeenteraad van 24.06.2021 – Adjunct-adviseur (A4)
  • Gemeenteraad van 30.09.2021 – Adjunct-adviseur (A4)