Sociale Kruidennierswinkel “Bij Ons” van Ganshoren

  • Van Overbekelaan 245

    Openingsuren :
    Dinsdag van 09.00 tot 11.00 en vrijdag van 13.30 tot 15.30.

Aangezien de COVID-19 maatregelen, is er momenteel geen “ontmoetingsruimte” meer.

Wat vindt je bij ”Bij Ons”?

Bovenop de gewone voedingswaren,zijn er ook verzorgings- en onderhoudsproducten te verkrijken, dit alles tegen zeer lage prijzen. Verder wordt een kleinen gezellige ontmoetingsplaats, « cafetaria », voorzien, waar de bezoekers bij een tas koffie of een drankje met andere personen in contact kunnen komen. Er worden thematische workshops georganiseerd, waar informative gegeven wordt in verband met de organisatie van het dagelijkse leven: budgetbeheer,welke diensten contacteren voor welke problemen, goedkoop en duurzaam koken,opstellen van brieven, enz…

Toelatingsvoorwaarden

Het Bijzonder Comité van de sociale dienst kan beslissen om u toegang te verlenen tot de sociale kruidenierswinkel van het OCMW. Zo zal u kunnen genieten van verschillende producten van eerste noodzaak.

Voor meerdere informatie of voor een toegangsaanvraag, kan u contact opnemen met het OCMW (https://cpasganshoren.be/nl/contact/).