Lokale en Duurzame Economie

De dienst Lokale en Duurzame Economie is het aanspreekpunt voor de handelaars. Hij staat in voor de promotie van de handelssector in de gemeente, de bevordering van de samenwerking tussen de handelswijken, de verstrekking van nuttige informatie betreffende de formaliteiten die moeten vervuld worden voor de opening van handelszaken uit de horecasector, de toelating voor een terras, de openings- en sluitingstijden voor handelszaken, de wekelijkse rustdag, marktkramers en de wekelijkse markt. De dienst informeert toekomstige handelaars over het opstarten van een zaak op het grondgebeid van de gemeente. Hij heeft die mobile app in het leven geroepen (Ganhoren Mobile).

Handelscheques

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft voorgesteld om in Ganshoren een systeem van handelscheques in te voeren.
Het gaat om bonnen ter waarde van 10,00 € die de inwoners ontvangen ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen: geboorten, huwelijken, gouden huwelijksjubilea en andere die nog moeten komen. Deze bonnen kunnen worden gebruikt in winkels die de lidmaatschapsovereenkomst hebben onderte- kend. In deze overeenkomst zijn de criteria voor lidmaatschap vastgelegd, waaronder de bereidheid van de handelaar om zich in te zetten voor inspanningen van zijn keuze op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit systeem heeft tot doel de lokale, duurzame en kringloopeconomie te ondersteunen door de inwoners ertoe aan te zetten ‘‘lokaal’’ te consumeren en de handelaars ertoe aan te zetten acties te ondernemen die bijdragen tot de ecologische transitie.

Hier is de lijst van handelaars die al bij het systeem zijn aangesloten:

Handelscheques – DEELNEMENDE WINKELS

Reglement met betrekking tot lokale handelscheques

Kalender van afwijkingen op de verplichte wekelijkse rustdag

Projectoproep Come in Gans 2023

Toelichting

Kandidatuursdossier

Reglement betreffende de projectoproep _Come in Gans – Snstallatiepremie voor startende handelaars

Covid-19 steunmaatregelen aan ondernemingen

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Aanvraag tot toekennen van steunmaatregelen betreffende het coronavirus (Covid-19)

FAQ Corona

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking naar aanleiding van coronavirus