Gemeentehuis – Openingsuren

AANDACHT

Nieuw uurrooster vanaf 29 augustus 2022

Adres :

Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren
Telefoon: 02/464.05.10 of 11

Openingsuren:

Aandacht, gelieve de juiste dienst aan te duiden om de juiste uurrooster te kennen (zie hieronder de openingsuren van de gewenste diensten)

Uitbreiding :

De Villegaslaan 31 – 1083 Ganshoren
F. Beeckmansstraat 48 (Préventiehuis) – 1083 Ganshoren

Hoe begeeft u zich tot de verschillende gemeentelijke sites?

Raadpleeg het plan

Van welke dienst wenst u de openingsuren te kennen:

Dienst Onthaal

Dagelijks geopend van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 18.30 uur.

Toegang tot de irisbox-terminal en levering van paspoorten en rijbewijzen kunnen ook tijdens deze uren gebeuren.

Voor specifieke vragen over de verschillende gemeentelijke diensten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken diensten.

Buiten de openingsuren van de verschillende gemeentelijke diensten kan geen toegang worden verleend.

Irisbox-Terminal

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/

De elektronische terminal is momenteel in onderhoud.

Wij nodigen u uit om de onderstaande administratieve documenten aan te vragen via het Irisbox-platform (klik op bovenstaande link)

Deze documenten kunnen momenteel gratis worden aangevraagd aan de verschillende loketten van de demografische diensten (Dienst Bevolking of Dienst Vreemdelingenzaken) tijdens de openingsuren van de diensten op vertoon van uw PIN&PUK-codes van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning. (link naar de pagina met uurrooster)

Sommige administratieve documenten zijn gratis beschikbaar op de elektronische Irisbox-terminal die zich op het gelijkvloers bevindt:

Het is belangrijk dat u in het bezit bent van de PIN&PUK codes van uw kaart.

 • Samenstelling van het gezin
 • Getuigschrift van verblijf, getuigschrift van verblijf met historiek of voor het huwelijk
 • Bewijs van nationaliteit (alleen voor Belgische burgers)
 • Levenscertificaat
 • Certificaat van wettelijke samenwoning
 • Certificaat van Belgische kiezer
 • Certificaat van wijze van teraardebestelling en riten
 • Uittreksels uit de registers
 • Strafblad (alleen beschikbaar op de Irisbox-website)
 • Attesten van de burgerlijke stand (alleen beschikbaar op de Irisbox-website)

Bevolkingsdienst

Uurrooster van de dienst

AANDACHT:
*De dienst bevolking kan de verdeling van tickets stopzetten indien een te groot aantal personen zich aanbiedt (maximaal 80 tickets en uitreiking van het laatste ticket om 11u30)

Om de dienst te contacteren:

 1. Om online een afspraak te maken met de dienst: klik hier
 2. Per Telefoon: 02/464.05.15 – 02/464.05.16 – 02/464.05.17 – 02/464.05.66
 3. E-mail: bevolking@ganshoren.brussels

Het verdient de voorkeur de dienst te contacteren per e-mail of tijdens de telefoonuren: maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur en donderdag van 08.30 tot 11.45 uur.

Dienst Burgerlijke Stand

Uurrooster van de dienst

*Maximaal 10 tickets verdeeld per dag. Boven dit aantal worden geen tickets meer uitgedeeld.
Gelieve u aan te bieden met uw identiteitskaart aan de ingang van de gemeente en u te identificeren aan het onthaal met een bewijs van bevestiging van uw afspraak.

Om de dienst te contacteren:

 • Om online een afspraak te maken met de diensten: klik hier
 • Telefoonpermanentie:(maandag, dinsdag en vrijdag op 13u30 tot 15u00 en donderdag op 08u30 à 11u45)
  02/464.05.23 – 02/464.05.13 – 02/464.05.24
 • E-mail: ecbs@ganshoren.brussels

Dienst Vreemdelingen

Uurrooster van de dienst

AANDACHT:

– De procedures voor “Eerste inschrijving/ aanvraag tot gezinshereniging of    verklaring van aankomst” zijn uitsluitend op afspraak

– De afgifte van een uittreksel uit het strafregister en alle vragen over het rijbewijs moeten worden aangevraagd bij de dienst Bevolking.

– Vragen over een nationaliteitsaanvraag moeten worden aangevraagd bij de dienst Burgerlijke Stand

*De vreemdelingendienst behoudt zich het recht voor de verdeling van de ticket stop te zetten wanneer het aantal aanwezigen groot is.

Om de dienst te contacteren:

 • Om online een afspraak te maken met de dienst: klik hier
 • Telefoonpermanentie:(maandag, dinsdag en vrijdag op 13u30 tot 15u00 en donderdag op 08u30 à 11u45)
  02/464.05.12 – 02/464.05.13 – 02/464.05.24
 • E-mail : vreemdelingen@ganshoren.brussels

U kunt de dienst gemakkelijker bereiken via e-mail of tijdens de telefoonuren: maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur en donderdag van 08.30 tot 11.45 uur.

Gelieve u aan te bieden met uw identiteitskaart aan de ingang van de gemeente en u te identificeren aan het onthaal met een bewijs van bevestiging van uw afspraak.

Begraafplaats

De begraafplaats blijft tijdens de week-end toegangkelijk.

Om de dienst te contacteren:

Adres : Bosstraat, 1 – 1083 Ganshoren
Telefoon : 02/468.51.61
E-mail : cimetiere.kerkhof@ganshoren.brussels

Dienst Mobiliteit / Openbare werken

Berijkbaar alleen op afspraak elk ’s morgens van de week van 8.30 tot 11.45 uur

Adresse : Keizer Karellaan, 140 – 1083 Ganshoren
Telefoon : 02/563.46.04 ou 02/464.05.49
E-mail : mobil@ganshoren.brussels

Dienst Ruimtelijke ordening

Uurrooster van de dienst

– Diens Stedenbouw : atro@ganshoren.brussels – 02/464.05.31-44
– Stedenbouwvergunning (SV) : atro@ganshoren.brussels – 02/464.05.31-44
– Milieuvergunning (MV) : atro@ganshoren.brussels – 02/464.05.41
– Publieke onderzoeken (PO/OO) : ep.oo@ganshoren.brussels – 02/464.05.31-41-44
– Stedenbouwkundige inlichtingen (SI) : ru.si@ganshoren.brussels – 02/464.05.26 (dans le cadre d’une vente)
– EPB : pebdossierepb@ganshoren.brussels – 02/464.05.72 (lundi et mardi)
– Dienst leefmilieu : environnement@ganshoren.brussels – leefmilieu@ganshoren.brussels – 02/464.05.43-68
– Dienst openbare netheid :  prop.net @ganshoren.brussels – 02/426.73.00 – 02/464.05.43-45
– Huisvestingsdient : lo-wo@ganshoren.brussels – 02/563.46.13
Containerpark
Adres: Begraafplaatslaan 22 – 1083 Ganshoren
Telefoon : 02/426.73.00 (telefonisch berijkbaar van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 11u00 en van 12u30 tot 15u00)
E-mail : prop.com@ganshoren.brussels
 
Het gemeentelijk afvalverwerkingscentrum is voor het publiek alleen toegankelijk op afspraak, op woensdag en vrijdag van 7.30 tot 11.30 uur en van 12.30 tot 15.00 uur.
Afspraken kunnen worden gemaakt per telefoon op 02/426.73.00 of via de volgende link:
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/appointment
 
Dienst Aanplantingen
Adres: Begraafplaatslaan 22 – 1083 Ganshoren
Telefoon: 02/426.73.00 (telefonisch berijkbaar van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 11u00 en van 12u30 tot 15u00)
E-mail: atro@ganshoren.brussels
 

Diensten Sociale Zaken, Derde Leeftijd, Sociale Cohesie

De dienst is open op afspraak per telefoon van 8u30 tot 11u45 en 13u30 tot 15u00

Adres: Villegaslaan 31 – 1083 Ganshoren
Telefoon: 02/600.25.02 – 90 – 91 – 92
E-mail: lmeert@ganshoren.brussels

Preventiedienst

De dienst in berijkbaar van maandag tot donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur of op afspraak

Adres: F. Beeckmansstraat 48 – 1083 Ganshoren
Telefoon: 02/424.02.22
E-mail: prevention1083@ganshoren.brussels