VERNIEUWING VAN HET ELEKTRICTEITSNET

VERNIEUWING VAN HET ELEKTRICTEITSNET

Mevrouw, Mijnheer,

Deze zomer zullen er zoals u weet belangrijke werkzaamheden worden uitgevoerd op de Keiser Karel Laan door de bedrijven die instaan voor het beheer van het waternet en het beheer van het elektriciteitsnet (Vivaqua, Elia en Sibelga). Tussen 17 juni en 31 augustus zal er slechts één rijstrook van de laan, in de richting van de ring, toegankelijk zijn.

Tussen de Villegaslaan en het Margareta Van Oostenrijkplein zullen er in een eerste fase werken worden uitgevoerd aan het transmissienet voor elektriciteit; deze zullen worden uitgevoerd voor rekening van Elia door het bedrijf Van den Berg. Ze starten op 17 juni en zullen eind juli klaar zijn.

Het zal niet mogelijk zijn om op straat te parkeren maar u zult in de mate van het mogelijke nog altijd toegang hebben tot de garages.

Het agentschap Brussel Net zal u op de hoogte brengen over de afvalophaalpunten van 17 juni tot 31 augustus.

Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in de best mogelijke omstandigheden uitgevoerd worden, staan wij steeds tot uw beschikking voor alle verdere informatie over de werkzaamheden van Elia: omwonendenbsl@elia.be

Hebt u vragen of wilt u een probleem signaleren dat zich zou voordoen na de aanvang van de werken, dan kunt u contact opnemen met:

ELlA – De heer Ante Faes

Tel. : 0471 / 86 34 36

Van den Berg – De heer Nick Segers

Tel. : 0496 / 59 58 92

Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, waarbij de hinder tot een minimum wordt beperkt.