Procedures voor Oekraïners in Ganshoren

Wenst u het Oekraïense volk te ondersteunen?

Ontdek hier hoe u dit kan doen via de gemeente Ganshoren, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en België.

De gemeente Ganshoren biedt u verschillende mogelijkheden.

Huisvesting aanbieden in Ganshoren :

Naar aanleiding van de oproep van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nodigt de gemeente Ganshoren de inwoners van Ganshoren die dat wensen uit hun mogelijkheden mee te delen om een of meer Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Vul het onlineformulier in waarmee u ons informeert over de huisvesting die u wenst aan te bieden: https://www.ganshoren.be/nl/solidariteit-oekraine/

Doe een financiële gift :

Het 12-12 Consortium is geactiveerd. Het verenigt 7 organisaties (Caritas, Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam, Plan International en Unicef) en vergemakkelijkt het inzamelen en herverdelen van giften via een centraal punt.

Giften kunnen worden gedaan via onderstaande website of door overschrijving op rekening BE19 0000 0000 1212.

www.1212.be

Doe een materiële gift :

De Oekraïense ambassade deelt dagelijks mee wat nodig is. U kan de lijst raadplegen op de Facebook-pagina van de ambassade. https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

In Ganshoren kunt u uw giften afleveren :

  • Bij het OCMW: maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur – Hervormingslaan 63

De giften zullen rechtstreeks naar het door de ambassade georganiseerde inzamelpunt in Paleis 11 van de Heizel (Brussels Expo) worden gebracht.

Tijdelijke bescherming aanvragen – Oekraïners in België

Sinds 7 maart 2022 kunnen Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven, onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden in België tijdelijke bescherming aanvragen.

A. Aankomstverklaring bij het gemeentebestuur

Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren

U kan een verklaring van aankomst rechtstreeks bij het gemeentebestuur van Ganshoren indienen, als uw tijdelijke accommodatie zich op het grondgebied bevindt.

B. Verzoek om tijdelijke bescherming: registratiecentrum

Brussels Expo, Paleis 8 (Heizel) – 8.30u > 17.30u, 7 dagen/7

Ga persoonlijk naar het registratiecentrum om een aanvraag voor tijdelijke bescherming in te dienen. U moet uw identiteitsdocumenten meebrengen.

Het centrum geeft in eerste instantie voorrang aan mensen die geen onderdak hebben. Dit heeft geen gevolgen voor mensen die al gehuisvest zijn.
Personen die zich in het inschrijvingscentrum Bordet hebben ingeschreven, hoeven niet opnieuw naar het inschrijvingscentrum Palais 8 (Heizel) te gaan.
https://dofi.ibz.be/fr/news/partir-du-lundi-1403-le-centre-denregistrement-demenage-au-palais-8-du-heysel

C. Verzoek om inschrijving: Gemeentebestuur

Keizer Karellaan 140- 1083 Ganshoren

Als u in de gemeente Ganshoren woont of er tijdelijk verblijft, gaat u naar de gemeente met het document dat u in het inschrijvingscentrum hebt gekregen (Attest – Tijdelijke Bescherming), uw paspoort of bewijs van u identiteit, 2 pasfoto’s.

Een bedrag van 25,50 euro zal in rekening worden gebracht voor elke aanvraag (per gezin) + de som van 10,20 euro voor de aangifte van de bijlage 15.

De prijs van de verblijfsvergunning die u zal worden verleend, bedraagt 27,20 euro per persoon (+12 jaar) en 2 euro per persoon (-12 jaar).

D. De verblijfskaart bestellen

Na een verblijfsonderzoek wordt u bij de gemeente ontboden om uw inschrijving af te ronden en de verblijfskaart (kaart A) met een geldigheidsduur van één jaar te bestellen.

Met de A-kaart kan u werken, zich inschrijven voor de verplichte ziekteverzekering en sociale bijstand aanvragen bij het OCMW.

Om een afspraak te maken bij de gemeente Ganshoren :

  • https://irisbox.irisnet.be/irisbox/appointment
  • Administratie : Ganshoren
  • Dienst : B – Vreemdelingen
  • Procedure: 1.2. Inschrijving – Burgers van Oekraïne
  • Vul uw gegevens in
  • Klik op “Ik ben geen robot”
  • Wacht op het bericht “een bevestigingsmail zal u binnenkort worden toegezonden”.

Voor alle inlichtingen betreffende het verblijf kunt u zich wenden tot de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente op het volgende adres : vreemdelingen@ganshoren.brussels

Rechtsbijstand

Het Bureau voor rechtshulp kan u helpen in gevallen waarin uw dossiers problemen opleveren. Advocaten die gespecialiseerd zijn in asielrecht staan tot uw beschikking om u te helpen. Ze worden betaald door de staat, wat betekent dat u niets hoeft te betalen. Zij kunnen ook gratis vertalers ter beschikking stellen. https://www.baliebrussel.be/rechtshulp/

Voor meer informatie

De federale overheid heeft een informatieportaal over de situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor ons land opgezet, evenals een callcenter.  De informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

www.info-ukraine.be – 02/488 88 88 (dagelijks van 9 tot 17 uur)