NRCLICK: Steeds meer energie-efficiëntie in brusselse openbare gebouwen!

De gemeentelijke en gewestelijke overheden leveren grote inspanningen om hun energieverbruik terug te dringen. In 2018 gaf het NRClick-programma een aantal van hen een extra duwtje in de rug, bijvoorbeeld om verbeteringswerken uit te voeren in hun gebouwen.

Info