Hulp voor handelaars en zelfstandigen – Covid 19 – Een lening van 15.000 €.

In het kader van de Covid-19-pandemie had de Brusselse Regering eind april beslist om de economische maatregelen voor sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gezondheidscrisis en door de noodmaatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten, te versterken.
Een van deze maatregelen betreft de versterking van het microkrediet via BRUSOC door het de mogelijkheid te geven kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet toe te kennen aan zelfstandigen, ZKO’s (micro-onderneming) en organisaties van de sociale economie.

RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven.

De criteria om in aanmerking te komen voor deze noodlening zijn nu bekend gemaakt.

HOEVEEL?

 • Lening van maximum 15.000 euro
 • Terugbetaling binnen 3 jaar maximum
 • Vaste intrestvoet van 1,75%.

De ondernemingen die deze lening kunnen aanvragen moeten getroffen zijn door de coronacrisis en een thesauriebehoefte hebben.

Komen in aanmerking :

 • De ondernemingen met statuut van natuurlijke personen : zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep.
 • De ondernemingen die de vorm van een handelsvennootschap hebben.

! Opgelet, het betreft een kaskrediet. De lening moet dus gebruikt worden voor één van de volgende posten :

 • Behoefte aan werkkapitaal
 • Verwerven van voorraad
 • Betaling van achterstallen

De lening is exclusief bestemd voor de thesauriebehoeften van de onderneming en kan niet gebruikt worden voor de financiering van materiële of immateriële investeringen.

VOOR WIE?

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

VOOR ONDERNEMINGEN OUDER DAN 2 JAAR :

 • Voor commerciële vennootschappen moeten minstens 2 van de volgende 3 criteria vervuld zijn :
  • Groeionderneming tussen 2018 en 2019,
  • Positief resultaat op 31.12.2019,
  • Positief eigen vermogen.
 • Voor de ondernemingen onder de vorm van natuurlijke personen moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • De onderneming was winstgevend op 31.12.2019,
  • Stijgend omzetcijfer tussen 2018 en 2019.

VOOR ONDERNEMINGEN JONGER DAN 2 JAAR :

 • Indien toepasselijk, de laatste gepubliceerde balans (of het aanslagbiljet voor de natuurlijke personen)
 • Een recente boekhoudkundige situatie, goedgekeurd door de boekhouder
 • Het financieel plan zoals opgemaakt bij de oprichting

UITSLUITINGSCRITERIA :

 • Stopzetting van een lening door een financiële instelling
 • Fiscale en sociale schulden gedurende meer dan 2 trimesters vóór de coronacrisis, behalve indien een afbetalingsplan werd aanvaard en gerespecteerd

Garantie : Persoonlijke borgtocht
Geen dossierkosten

HOE TEWERK GAAN?

Stuur een mail naar het adres: covidbrusoc@hub.brussels. U ontvangt vervolgens een link naar een formulier dat u dient in te vullen.

Hierbij de lijst van documenten die u moet voorbereiden en bijvoegen bij het formulier :

! Opgelet : enkel de aanvragen vergezeld van deze documenten zullen geanalyseerd worden.

 • Alle btw-aangiften van 2018, 2019 en 2020 ;
 • Indien van toepassing, gedetailleerde jaarlijkse resultatenrekening en voor de jaren 2017 en 2018 (of het aanslagbiljet voor de natuurlijke personen) ;
 • Een boekhoudkundige situatie op de 31/12/2019, goedgekeurd door de boekhouder ;
 • Een verklaring op eer over uw belastingschulden, RSZ en BTW (in te vullen, hier beschikbaar) ;
 • Een verklaring op eer betreffende het ontbreken van een opzegging van een krediet door een financiële instelling vóór 13/03/2020 (als vennootschap) of attest NBB (voor de natuurlijke personen) ;
 • Indien uw bedrijf minder dan twee jaar oud is, het financiële plan dat opgesteld was bij de oprichting van de onderneming ;
 • Een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart ;
 • Een kopie van de volledige statuten van de onderneming.