De steunmatregelen voor handelaars en zelfstandigen – covid19 – Gemeentelijke vergoeding

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten tot een forfaitaire  compenserende vergoeding voor handelaars waarvan de activiteit op buitengewone wijze is beïnvloed :

– 30,00 € per dag van gedwongen inactiviteit met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met minder dan 2 voltijdse equivalenten werknemers;

– 35,00 € per dag van gedwongen inactiviteit met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met 2 tot 5 voltijdse equivalenten werknemers;

– 40,00 € per dag van gedwongen inactiviteit met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met 5 of meer voltijdse equivalenten werknemers

Voor meer inlichtingen : 02/600.25.08 – 02/600.25.82

Steunmaatregelen voor de lokale handelszaken tijdens de Covid-19-crisis

De Covid-19-crisis bevestigt hoe waardevol lokale handelszaken wel zijn voor onze gemeente. Zij zorgen op actieve wijze voor meer gezelligheid in onze wijken, met name meer  sociale banden vooral met alleenstaande personen. Lokale handelszaken zorgen ook voor de verankering van werkgelegenheid in onze gemeente . Ook al is het maar de laatste schakel in de logistieke keten, lokaal inkopen staat voor minder verplaatsingen en bijgevolg ook voor minder CO2-uitstoot.

Door deze crisis bevinden onze handelszaken en andere economische spelers zich in moeilijkheden omdat ze moeten sluiten, personeel ontslagen, nieuwe en moeilijke situaties het hoofd bieden. Een aantal overheden hebben steunmaatregelen uitgevaardigd voor handelaars en andere economische actoren. Deze steun zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om deze moeilijke tijd door te komen.

Daarom heeft het college, binnen de grenzen van de begrotingskredieten, beslist om via drie maatregelen de lokale handel te ondersteunen.

– Een compensatievergoeding (vers lien page 2) van 30 tot 40 euro per sluitingsdag voor handelaars die als gevolg van de Covid-19-crisis gedwongen zijn hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te stoppen.

– Het lanceren van een lokale handelscheque die kan worden uitgegeven aan goederen en diensten in Ganshoren

Er wordt ook nog gezocht naar andere hulpmiddelen voor andere actoren die door de crisis in gevaar worden gebracht. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen niet alle problemen zullen oplossen die door het virus worden veroorzaakt, dat overigens nog steeds zeer aanwezig is. Deze acties zijn toekomstgericht. Via deze aanpak willen ook wij  steun verlenen en deelnemen aan de verschillende solidariteitsinitiatieven die zich sinds het begin van de lockdown hebben ontwikkeld.

Gemeentelijk reglement – De compenserende vergoeding inricht de handelaars van de gemeente

Compenserende vergoeding per sluitingsdag voor handelaars

Compenserende vergoeding van 30 tot 40 euro per sluitingsdag voor handelaars

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten op 9 april 2020 tot een forfaitaire compenserende vergoeding voor handelaars die gedwongen werden hun volledig of gedeeltelijk activiteiten te staken als gevolg van de COVID-19-crisis.

Bedrag van de vergoeding

De dagvergoeding wordt vanaf 9 april berekend en is beperkt tot een maximum van 30 dagen.

Het bedrag van de forfaitaire vergoeding is:

30 EUR per dag van gedwongen sluiting met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met minder dan 2 voltijdse equivalenten werknemers;

35 EUR per dag van gedwongen sluiting met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met 2 tot 5 voltijdse equivalenten werknemers;

40 EUR per dag van gedwongen sluiting met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met  5 of meer voltijdse equivalenten werknemers.

Subsidievoorwaarden

Alleen handelaars, die als gevolg van de COVID-19-crisis gedwongen werden hun activiteiten volledig of gedeeltelijk te staken, kunnen een schadevergoeding indienen.

Bovendien moet het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • Een jaarlijks balanstotaal (of, als de handelaar geen balans hoeft in te dienen, een jaaromzet) van minder dan twee miljoen euro indienen.
  • Uitoefening van een hoofdactiviteit die rechtstreeks verband houdt met de directe verkoop van producten of de verlening van diensten aan consumenten of kleine gebruikers, waarvoor rechtstreekse en persoonlijke contacten met de klanten nodig zijn en die onder normale omstandigheden binnen een gebouwde plaatsvindt.
  • Voor rechtspersonen die hun zetel in Watermaal-Bosvoorde hebben, moet de maatschappelijke zetel gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Niet in staat van faillissement, ontbinding of liquidatie te zijn.

Procedure voor het indienen van uw aanvraag

De gedetailleerde procedure en het aanvraagformulier zijn op deze pagina beschikbaar 

Meer informatie? 

Vind de regels op de link.

Voor elke andere vraag kunt u contact opnemen met de dienst Lokale en Duurzame Economie: 02/600.25.80, 02/600.25.82