Coronavirus: Wat kan ik doen voor mijn gezondheid?

In de regio Wuhan in China is een uitbraak van longontsteking in verband gebracht met een nieuw geval van het coronavirus. In België is op dit moment slechts één geval van coronavirus ontdekt bij één van onze landgenoten die uit Wuhan is gerepatrieerd. De Belgische gezondheidsautoriteiten blijven waakzaam om mogelijke verdere gevallen in ons land op te sporen.

Enkele eenvoudige preventiemaatregelen kunnen de verspreiding van het griepvirus, coronavirus of andere virussen voorkomen:

Was uw handen regelmatig
Bedek uw mond en neus met uw elleboog of met een tissue als u hoest en niest
Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegenaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Voor alle vragen heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid een website gecreëerd:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

De Wereldgezondheidsorganisatie vaardigt ook een reeks preventieve maatregelen uit, die via deze link op hun website kunnen worden geraadpleegd:

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019