Communicatie

We delen u mee dat Facebook geen communicatiekanaal met de gemeente is.
Alle verzoeken of opmerkingen kunnen alleen op officiële wijze worden gedaan, dat wil zeggen: per post, per telefoon of per e-mail.