Covid-premie: Brusselse bedrijven kunnen de Covid-premie aanvragen

Het Gewest ondersteunt bedrijven die hun deuren tijdelijk hebben moeten sluiten en die actief zijn in bepaalde sectoren. Onder bepaalde voorwaarden kan u genieten van een premie van € 4.000 per vestigingseenheid in het Gewest. Het formulier om deze premie aan te vragen staat nu online. Aanvragen moeten uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

Zo moet u te werk gaan : 1) Houd er rekening mee dat uw bedrijf alleen in aanmerking kan komen voor de premie als het actief is in een van de onderstaande sectoren.

Het zijn uw NACE BTW-codes die in aanmerking worden genomen. Alleen specifieke activiteiten binnen de volgende sectoren komen in aanmerking voor de premie.► Handel
► Logies
► Catering
► Projectie van bioscoopfilms
► Activiteiten van reisbureaus
► Administratieve diensten en andere bedrijfsondersteunende activiteiten
► Rijscholen
► Organisatie van gokactiviteiten
► Sportieve, recreatieve en vrijetijdsactiviteiten
► Reparatie van computers en persoonlijke en huishoudartikelen
► Andere persoonlijke diensten (2) Om in aanmerking te komen voor de premie moet uw bedrijf ook :
► minder dan 50 voltijdse equivalenten in dienst hebben,
► geen overheidsbedrijf zijn of als overheidsbedrijf worden beschouwd, en
► uiteraard minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. (3) Als dit het geval is, volg dan deze stappen:

► Hou uw ondernemingsnummer bij de hand.

► Ga naar de site www.premiecovid.brussels.

► Voer uw ondernemingsnummer in de tool in en kijk of uw bedrijf in aanmerking komt om een premie aan te vragen.

► Indien uw bedrijf aan de criteria voldoet, hoeft u slechts enkele gegevens in te vullen in een formulier. U zal wel de volgende bijlagen moeten toevoegen :
►een bankcertificaat met betrekking tot uw bedrijfsrekening (bedrijfsnaam en rekeningnummer) en
► uw laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte.  Heeft u nog informatie nodig? Contacteer dan 1819, elke weekdag van 9u tot 17u en tijdens het weekend van 9u tot 13u.

Click hier

Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering