Beroep tot nietigverklaring van de omgevingsvergunning

Tijdens zijn vergadering van 25 april 2024 heeft de Gemeenteraad het College van Burgemeester en Schepenen opgedragen om een beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen de milieuvergunning afgeleverd door het Vlaamse Gewest en om, indien nodig, alle andere rechtsmiddelen tegen deze vergunning uit te putten.

Ganshoren is de enige gemeente in het Noordwesten die dit beroep tot nietigverklaring heeft ingesteld, samen met 5 andere gemeenten in het zuiden van Brussel.