Persbericht – 7 mei 2021 – Publicatie ministerieel besluit voor de start van het buitenplan, na advies Raad van State

Het ministerieel besluit dat de start van het zogenaamde buitenplan bevestigt, wordt elk ogenblik gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden in werking om middernacht.

Advies van Raad van State

Aangezien er voldoende tijd was tussen de beslissingen van de Overlegcomités van 14, 23 en 28 april 2021 en het in werking treden van de maatregelen op 8 mei 2021, legde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het ontwerp van ministerieel besluit voor advies voor aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Dat advies werd op donderdag 6 mei 2021 om 21.45 ontvangen. Het ontwerp van ministerieel besluit werd vervolgens verfijnd.

Buitenplan

Het ministerieel besluit heeft betrekking op de start van het zogenaamde buitenplan.

Vooreerst regelt het ministerieel besluit de opening van de open terrassen van de horeca mits naleving van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onveranderd t.a.v. de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd door de federale regering, zoals gecommuniceerd op 29 april 2021, namelijk:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan, behoudens in geval van een huishouden. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
 • minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren;
 • dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd;
 • de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen;
 • de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof. De klanten mogen hun mondmasker afzetten wanneer zij aan tafel zitten;
 • de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur;
 • het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.

Daarnaast regelt het ministerieel besluit in het bijzonder de volgende aspecten:

 • na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mag een zittend publiek van maximum 50 personen evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in buitenlucht bijwonen, voor zover het door professionelen wordt georganiseerd, en mits naleving van de geldende maatregelen. Ook handelsbeurzen, met inbegrip van salons, zullen buiten kunnen worden georganiseerd voor 50 bezoekers;
 • voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven. De activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve niet-professionele sporttrainingen. In dat laatste geval mag elke deelnemer tot en met 18 jaar worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden. Niet-professionele sportieve wedstrijden blijven verboden;
 • maximum 50 personen, waarbij de kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet worden meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij burgerlijke huwelijken, bij de uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening en bij activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover die buiten worden georganiseerd op de plaatsen die daartoe bestemd zijn;
 • een samenscholingsverbod op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich bevinden op de openbare weg en in de openbare ruimte ongeacht de grootte van het huishouden;
 • de gelijkschakeling van het einduur van de verkoop van alcohol met dat van de sluiting van de horeca (telkens 22h);
 • ieder huishouden mag maximum 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijk in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren. Met de genodigden dient de afstand te worden bewaard, behalve met het knuffelcontact;
 • de buitenruimten van pretparken mogen heropenen. Hetzelfde geldt voor de buitengedeelten van de professioneel georganiseerde brocante- en rommelmarkten.

Tot slot worden alle maatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021.