Een conflict staat voor hun deur. Laten we de onze wagenwijd openzetten.

Geachte mevrouw, geachte heer,

De 45.000 mensen die vandaag een tijdelijk beschermingsstatuut genieten, komen allemaal terecht in Brussel om er te worden geregistreerd. Brussel en haar 19 gemeenten bieden onderdak aan 7.000 van hen. Dat is 15% van de personen die in België worden opgevangen. Aan een gestaag ritme van duizend extra vluchtelingen per maand zou het aantal Oekraïners die het Brussels Gewest opvangt, tegen eind dit jaar uitkomen op ongeveer 12.000. Tegen eind 2022 zal één op de honderd Brusselaars Oekraïner zijn. Brussel staat voor een reusachtige uitdaging om deze mensen te integreren.

De burgers die in opvang voorzien, spelen een belangrijke rol in het model van Brusselse gastvrijheid ondersteund door de Regering. Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) heeft een volledig nieuw digitaal platform ontwikkeld voor mensen die graag onderdak willen bieden. Dat platform is beschikbaar op de website helpukraine.brussels. Brusselaars die plaats hebben, kunnen daar hun aanbod bekendmaken.

Om de Brusselaars op de hoogte te brengen van dit nieuwe model en hen te laten weten dat ze er met de nodige ondersteuning gebruik van kunnen maken, lanceert het Gewest een informatie- en bewustmakingscampagne: “Er staat een conflict voor hun deur, laten wij die van ons openen om hen op te vangen”

Solidariteit met een noodlijdende bevolking blijft de stuwende kracht achter dit alles, maar de overheid houdt zich niet afzijdig en doet er alles aan om die solidariteit te ondersteunen. Het doel van de campagne is tweeledig: we willen enerzijds mensen die vandaag al onderdak bieden, geruststellen en anderzijds extra mensen stimuleren om hun hart en hun huis open te stellen.