De Gemeenteontvanger

De Gemeenteontvanger is belast met de controle over de uitgaven en ontvangsten van de gemeente en zorgt dat de wetgeving betreffende deze materie nageleefd wordt.

Onder het gezag en met de medewerking van het College van Burgemeester en Schepenen, voert de Gemeenteontvanger de gemeentelijke boekhouding en beheert zij de financiële middelen.