BE-Alert

  Meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een ernstige brand, overstroming of stroomuitval? We willen u kunnen waarschuwen in geval van een noodsituatie in uw gemeente. Daarom beschikt de gemeente nu over BE-Alert, een nieuw systeem dat u onmiddellijk op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

 BE-Alert is een systeem op nationaal niveau dat de overheden in staat stelt u te informeren in geval van een incident. Alle inwoners kunnen alzo officiële, correcte informatie verkrijgen, rechtstreeks van de bron. BE-Alert gebruikt verschillende kanalen (SMS, e-mail, een mondeling bericht op een vaste lijn) om de betrokkenen te waarschuwen en zo een groot aantal inwoners tegelijkertijd te verwittigen.

Wees gewaarschuwd, waar je ook bent!

U kunt een BE-waarschuwingsbericht ontvangen op basis van een adreslijst. Het is mogelijk om meerdere adressen en telefoonnummers op te slaan. U kunt worden geïnformeerd in geval van nood bij u thuis, op het werk of in uw familie. Het is daarom heel belangrijk om u te registreren op www.be-alert.be. Vul het registratieformulier zo nauwkeurig mogelijk in. De registratie is volledig gratis.