Be-Alert

De gemeente van Ganshoren is tot het netwerk van Be-Alert toegetreden. Het is een nieuw instrument opgezet door het Crisiscentrum. De tool biedt het verzenden van een bericht in een noodsituatie voor het publiek, via zijn plateform. 

Het bericht toont een snelle, duidelijke en precieze informatie in het kader van een noodsituatie (gaslek, brand, explosie of andere) op het grondgebied van de gemeente.

Opdat de communicatie zou overkomen noodigt de gemeente Ganshoren de inwoners uit om op de webpagina http://www.be-alert.be te gaan en hun persoonlijke coördinaten in te vullen (e-mailadres, telefoonnummer of gsm). De gemeente garandeert dat uw gegevens alleen in geval van een noodsituatie zullen gebruikt worden.