SOCIALE ZAKEN

Jaarlijkse tussenkomst voor water-, gas- en elektriciteitsverbruik.
Om gezinnen en families in moeilijkheden te ondersteunen, herinneren wij u
eraan dat het Gemeentebestuur een ristornotoelage verleent aan de volgende personen:
📌 Grote gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste jonger dan 21 jaar, waarvan het jaarlijks
gecumuleerd inkomen het bedrag van 14.874,00 € niet overschrijdt.
📌 Personen met het leefloon op basis van een origineel attest van het OCMW.
📌 Personen met een handicap: Erkend met minstens 9 punten en meer door het FOD Sociale Zekerheid.
Het formulier zal opgestuurd worden, in de maand oktober, aan de personen die reeds van een toelage hebben genoten in 2019.
Het formulier moet vóór 27/11/2020 teruggestuurd worden naar de dienst Sociale Zaken, Keizer Karellaan 140, ingevuld en ondertekend, met de attesten (indien nodig) erbij gevoegd.
Voor nieuwe aanvragen moet u vóór 27/11/2020 een afspraak maken om het formulier in te vullen (met de nodige attesten erbij) bij de dienst Sociale Zaken, de Villegaslaan 31.
Een ontvangstbewijs wordt u afgegeven of opgestuurd.
Afspraak, inlichtingen en praktische informatie: tel. 02/600.25.92
👉 UITERSTE DATUM: VRIJDAG 27 november 2020